เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดพะเยา

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดพะเยา 

กิจกรรมสำนักงาน


วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564 นายมนตรี ชัยกิจวัฒนะ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส รักษาราชการแทนประมงจังหวัดพะเยา สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา มอบหมายให้นายเอกลักษณ์ แก้วสุข หัวหน้ากลุ่มบริหารและยุทธศาสตร์ เข้าร่วมประชุมการตรวจติดตามความก้าวหน้าการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำจังหวัดพะเยา “โครงการตามแผนพัฒนากว๊านพะเยา” ของคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคเหนือ ณ อาคารเอนกประสงค์บ้านสาง ตำบลบ้านสาง อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ซึ่งนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา ได้ร่วมการประชุมและกล่าวต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ โดยมี พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา ประธานคณะอนุกรรมการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำรายภาคในพื้นที่ภาคเหนือ เป็นประธานการประชุมฯ และได้สั่งการให้จังหวัดพะเยาพิจารณากำหนดปัญหาการกำจัดผักตบชวาและวัชพืชเป็นวาระสำคัญของจังหวัดพะเยา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565 (จังหวัดพะเยา) ...  129   ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องการรับสมัคบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมก...  86  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  81  ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดพะเยา ได้ใ...  78  นางแสงดาว ตีระสี เกษตรกรดีเด่น สาขาอาชีพการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด จังหวัดพะเยา ปร...  74  สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาเตือน!!! เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดพะเยาเฝ้าระ...  59  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  47


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ