ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอภูซาง

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอภูซาง 

กิจกรรมสำนักงาน


วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายยงยศ ศรีม้า ประมงอำเภอเชียงคำ ปฏิบัติหน้าที่ ประมงอำเภอภูซาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอภูซาง ครั้งที่ 12/2564 ณ ห้องประชุม 2 ที่ว่าการอำเภอภูซาง  อำเภอภูซาง จังหวัดพะเยา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์   277   ปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกรามจำนวน 200,000 ตัว  ตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความ...  196  รายงานสรุปแหล่งน้ำ หนองบัว บ้านไคร้ป่าคา   182  เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเขียงม่วน   177  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพ...  163  แผนรับสถานการณ์อุทกภัยปี 2565 (ด้านการประมง)   159  ร่วมประชุมการจัดทำแนวทางการขยายผลของผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ   157  ออกตรวจร้านค้าปลาสวยงาม   157  ปฏิบัติงานติดตาม ตรวจเยี่ยม และสอบถามความประสงค์สินเชื่อ   145  การป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพะเยา   144


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ