ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ 

กิจกรรมสำนักงาน


วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.  นายยงยศ ศรีม้า ประมงอำเภอเชียงคำ  เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารสถานศึกษา และภาคเอกชน / ประชาสังคม อำเภอเชียงคำ ครั้งที่ 12/2564 ณ ห้องประชุมพระนั่งดิน หอประชุมอำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  โดยได้แจ้งข้อราชการของสำนักงานประมง ให้ที่ประชุมได้ทราบ ข้อราชการต่างๆของสำนักงานประมง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์   291   ปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกรามจำนวน 200,000 ตัว  ตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความ...  230  เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเขียงม่วน   199  รายงานสรุปแหล่งน้ำ หนองบัว บ้านไคร้ป่าคา   194  แผนรับสถานการณ์อุทกภัยปี 2565 (ด้านการประมง)   193  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพ...  184  ร่วมประชุมการจัดทำแนวทางการขยายผลของผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ   175  ออกตรวจร้านค้าปลาสวยงาม   166  ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2565    157  ปฏิบัติงานติดตาม ตรวจเยี่ยม และสอบถามความประสงค์สินเชื่อ   156


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ