เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวาพัฒนากว๊านพะเยา

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวาพัฒนากว๊านพะเยา วันศุกร์ ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น. นายมนตรี ชัยกิจวัฒนะ เจ้าพนักงานประมงอาวุโส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวาพัฒนากว๊านพะเยา ณ บริเวณอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีนายพินิจ แก้วจิตคงทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธานในพิธี

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอภูซาง   231   เตือนเกษตรกร เฝ้าระวังโรคสัตว์น้ำในช่วงฤดูหนาว   202  เข้าร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 12/2564   195  ประชุมเพื่อกำหนดวันและกิจกรรมต่างๆในการพัฒนาแหล่งน้ำโครงการฯ   190   เข้าร่วมวันดินโลก ปี 2564   184  ประมงอำเภอเมืองพะเยาออกพื้นที่   183  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์   182  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ   176  ประชุมชี้แจงโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง   175  ประชุมหน่วยงานในสังกัดกรมประมงพื้นที่จังหวัดพะเยา   167

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ