กิจกรรมมอบคืนเรือประมงให้ชาวประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


กิจกรรมมอบคืนเรือประมงให้ชาวประมง วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 หน่วยงานกรมประมงจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมที่สะท้อนถึงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมและกิจการที่เกี่ยวโยงกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งที่อยู่ในองค์กรและในสังคมระดับใกล้และไกลด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรพยากรภายนอกองค์กร ในอันที่จะทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นปกติสุข หรือ CSR ในวันนี้ร่วมกับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โครงการชลประทานจังหวัดพะเยา ชุมชนรอบกว๊านพะเยา 18 ชุมชน ณ บ้านสันแกลบดำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส  พรหมเผ่า) เป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์   291   ปล่อยพันธุ์ลูกกุ้งก้ามกรามจำนวน 200,000 ตัว  ตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความ...  228  เข้าร่วมประชุม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเขียงม่วน   197  รายงานสรุปแหล่งน้ำ หนองบัว บ้านไคร้ป่าคา   194  แผนรับสถานการณ์อุทกภัยปี 2565 (ด้านการประมง)   191  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าพ...  182  ร่วมประชุมการจัดทำแนวทางการขยายผลของผลงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ   172  ออกตรวจร้านค้าปลาสวยงาม   165  ปฏิบัติงานติดตาม ตรวจเยี่ยม และสอบถามความประสงค์สินเชื่อ   156  ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา ครั้งที่ 4/2565    155


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ