กิจกรรมมอบคืนเรือประมงให้ชาวประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

กิจกรรมมอบคืนเรือประมงให้ชาวประมง 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2021-08-08  |   ข่าววันที่: 2021-01-19 |  อ่าน: 232 ครั้ง
 

วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 หน่วยงานกรมประมงจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมที่สะท้อนถึงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมและกิจการที่เกี่ยวโยงกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งที่อยู่ในองค์กรและในสังคมระดับใกล้และไกลด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรพยากรภายนอกองค์กร ในอันที่จะทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นปกติสุข หรือ CSR ในวันนี้ร่วมกับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โครงการชลประทานจังหวัดพะเยา ชุมชนรอบกว๊านพะเยา 18 ชุมชน ณ บ้านสันแกลบดำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส  พรหมเผ่า) เป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  วิสาหกิจชุมชนบ้านโป่งเกลือ นิลลาพะเยา (Nilla) ผลิตภัณฑ์จากการแปรรูปปลานิล  (523)   นายชุติเดช มีจันทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดพะเย... (354)  ตรวจสอบและรับคำขอเพื่อต่อใบอนุญาตกลุ่มเลี้ยงปลาในกระชัง  (280)  กิจกรรมมอบคืนเรือประมงให้ชาวประมง  (232)  เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสากำจัดผักตบชวาพัฒนากว๊านพะเยา  (194)  การอบรมการให้ความรู้ด้านการเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ ด้วยชุดเพาะพันธุ์ปลาเคลื่อนที่ (M... (193)  ร่วมสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เนื่องในวันคล้ายวันพร... (182)  ลงพื้นที่การบริหารการจัดการน้ำหนองเล็งทราย  (181)  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการเฉพาะกิจ (สอบสัมภาษณ์)  (180)  ตรวจสอบข้อมูลความเสียหายของเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  (180)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000