กิจกรรมมอบคืนเรือประมงให้ชาวประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา


กิจกรรมมอบคืนเรือประมงให้ชาวประมง วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 หน่วยงานกรมประมงจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมที่สะท้อนถึงบทบาทความรับผิดชอบต่อสังคมและกิจการที่เกี่ยวโยงกับผู้มีส่วนได้เสียทั้งที่อยู่ในองค์กรและในสังคมระดับใกล้และไกลด้วยการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในองค์กรหรือทรพยากรภายนอกองค์กร ในอันที่จะทำให้อยู่ร่วมกันได้อย่างเป็นปกติสุข หรือ CSR ในวันนี้ร่วมกับกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดพะเยา สำนักงานเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมืองพะเยา องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา โครงการชลประทานจังหวัดพะเยา ชุมชนรอบกว๊านพะเยา 18 ชุมชน ณ บ้านสันแกลบดำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (ร้อยเอกธรรมนัส  พรหมเผ่า) เป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศจังหวัดพะเยา เรื่องการรับสมัคบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมก...  154   ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  120  ดร.ถาวร ทันใจ รองอธิบดีกรมประมง ร่วมกับนายวิวัฒน์ ปรารมภ์ ประมงจังหวัดพะเยา ได้ใ...  113  สำนักงานประมงจังหวัดพะเยาเตือน!!! เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจังหวัดพะเยาเฝ้าระ...  90  ประชาสัมพันธ์สินค้าประมงธงเขียว fisherman shop @phayao ขอเชิญสนับสนุน "สินค้าปร...  81  เรื่อง ประกาศผลการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดพะเยา...  50  คู่มือการปฏิบัติงานในการควบคุมบังคับใช้กฎหมาย ตามมาตรา 64 และ 65 แห่งพระราชกำหน...  18


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา

     สำนักงานประมงจังหวัดพะเยา เลขที่ 6 ถ.พหลโยธิน ต.เวียง อ.เมือง จ.พะเยา 56000    fpo-phayao@dof.in.th   054-431420   054-482332   แฟนเพจ