ประมงจังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรม สร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทัน และรับมือกับข่าวปลอมครั้งที่ 1

 สำนักงานประมงจังหวัดน่าน


ประมงจังหวัดน่าน เข้าร่วมกิจกรรม สร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทัน และรับมือกับข่าวปลอมครั้งที่ 1 

ข่าวกิจกรรม


วันศุกร์ที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน นายธนกร ทองคุณธรรม เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เข้าร่วมกิจกรรม “สร้างการรับรู้ เพื่อรู้เท่าทัน และรับมือกับข่าวปลอม ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565” ภายใต้โครงการศูนย์ประสานงานและแก้ไขปัญหาข่าวปลอม (Anti Fake News Center : AFNC ) ณ โรงแรม ดิ อิมเพรส น่าน  ตำบลดู่ใต้ อำเภอเมือง จังหวัดน่าน โดยมี นายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ ปลัดจังหวัดน่าน เป็นประธานในการประชุม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2...  370   ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภั...  197  การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน   185  ประมงจังหวัดน่าน ประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างหน่วยงานในสั...  174  ประมงจังหวัดน่าน ร่วมอวยพรปีใหม่ประจำปี 2565    170  ประมงจังหวัดน่าน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนมกราคม 2565    163  ประมงจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน...  153  รองอธิบดีกรมประมง เดินทางมาตรวจ กลุ่มแปรรูปปลานิลของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจแปลงใหญ่...  152  ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับ ประม...  150  ประมงจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปร...  143


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดน่าน

     ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000    fpo-nan@dof.in.th   054716421   054716420   แฟนเพจ