ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ออกติดตามให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบรรจุภัณฑ์ และการตลาด ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลานิลเวียงสา

 สำนักงานประมงจังหวัดน่าน


ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้ กลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง ออกติดตามให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบรรจุภัณฑ์ และการตลาด ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลานิลเวียงสา 

ข่าวกิจกรรม


วันพุธที่ 15 ธันวาคม 2564  นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้ นายสมชาติ ธรรมขันทา หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นายอดินันท์ บวชเหตุ ประมงอำเภอเวียงสา นางกรรณิกา กังคำ นักวิชาการประมงปฏิบัติการ นางสาวรังสินี ศรีบุญเรือง เจ้าหน้าที่ประมง และเจ้าหน้าที่จากกองพัฒนาผลิตภัณฑ์ประมง กรมประมง ออกติดตามให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ รวมถึงการบรรจุภัณฑ์ และการตลาด ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ปลานิลเวียงสา อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2...  451   การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน   223  ประมงจังหวัดน่าน ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต และปรับปรุงบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ ให้...  199  รองอธิบดีกรมประมง เดินทางมาตรวจ กลุ่มแปรรูปปลานิลของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจแปลงใหญ่...  192  ประมงจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน ติดตามผลการดำเนินง...  185  ประมงจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน...  180  การแข่งขันการทำอาหารจากกบ (น้องกบจานเด็ด)   149  ประมงจังหวัดน่าน ประชุมเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอินทรีย์ ตา...  146  ประมงจังหวัดน่าน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดน่าน ออกบูธนิทรรศการในก...  143  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยรับสมัครจากบุคคลทั่วไ...  140


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดน่าน

     ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000    fpo-nan@dof.in.th   054716421   054716420   แฟนเพจ