ประมงจังหวัดน่าน รับฟังรายงานผลสรุปผลการตรวจและวิเคราะห์การใช้พลังงานของสำนักงานประมงจังหวัดน่าน

 สำนักงานประมงจังหวัดน่าน


ประมงจังหวัดน่าน รับฟังรายงานผลสรุปผลการตรวจและวิเคราะห์การใช้พลังงานของสำนักงานประมงจังหวัดน่าน 

ข่าวกิจกรรม


วันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 09.30 น. นายสมหมาย  ฤกษ์ถลาง  นายช่างเทคนิคอาวุโส พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ สำนักงานพลังงานจังหวัดน่าน เข้ารายงานสรุปผลการตรวจวัดและวิเคราะห์การใช้พลังงานของหน่วยงาน ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงจังหวัดน่าน ศาลากลางจังหวัดน่าน โดยมี นางชยาพร เตียเจริญวงศ์ประมงจังหวัดน่าน เป็นประธานในการรับฟังรายงาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (26 มิถุนายน) ประจำปี 2...  368   ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้เข้าร่วมประชุมคณะทำงาน โครงการร้านอาหารวัตถุดิบปลอดภั...  197  การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ประชาชน   185  ประมงจังหวัดน่าน ประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้างหน่วยงานในสั...  174  ประมงจังหวัดน่าน ร่วมอวยพรปีใหม่ประจำปี 2565    170  ประมงจังหวัดน่าน ประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดน่าน ประจำเดือนมกราคม 2565    163  ประมงจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานด้านเกษตรและสหกรณ์จังหวัดน...  153  รองอธิบดีกรมประมง เดินทางมาตรวจ กลุ่มแปรรูปปลานิลของเกษตรกรกลุ่มวิสาหกิจแปลงใหญ่...  152  ประมงจังหวัดน่าน มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง ร่วมกับ ประม...  150  ประมงจังหวัดน่าน เข้าร่วมประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบปร...  143


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดน่าน

     ศาลากลางจังหวัดน่าน ชั้น 2 ถนนน่าน-พะเยา ตำบลไชยสถาน อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน 55000    fpo-nan@dof.in.th   054716421   054716420   แฟนเพจ