คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 

ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

 เผยเเพร่: 2017-06-03  |   ข่าววันที่: 2017-06-03 |  อ่าน: 1,869 ครั้ง
 

ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

ประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง กำหนดเขตพื้นที่รักษาพันธุ์สัตว์น้ำ พ.ศ. ๒๕๖๒

กำหนดเขตพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561

ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ประกาศจังหวัดอุตรดิตถ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
กำหนดเขตพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท กุ้งก้ามแดง หรือกุ้งเครย์ฟิช

กำหนดเขตพื้นที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงจระเข้

กำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำสำหรับกิจการการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภท การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในกระชัง พ.ศ. ๒๕๖๐

คำสั่งคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์

แต่งตั้งคณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัด

แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการประมงประจำจังหวัด ปี 2561

รายงานการประชุม

ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 28 มีนาคม 2560

ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 17 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมศรีพนมมาศ


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • งดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ปี 2561.. (14,782)  ปลาตะโกกปลาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (10,499) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,376) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,364) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,869) ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน.. (1,826) จัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำปาด.. (1,722) แจ้งข้อมูล ข่าวสาร สอบถาม.. (1,713) ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงอำเภอตรอน.. (1,690) ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (1,656) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1/2560.. (1,567) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.. (1,533) นายยก 4.0.. (1,420) รวมลิ้งค์การทำงาน/รายงานผล.. (1,379)  ให้มาจดแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง.. (1,365) งานทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,349) ราคาลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่ายที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์.. (1,318) ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,316) คณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,304) ให้ผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดเพื่อการส่งออก มาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1).. (1,302)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000