ขอแจ้งเตือน เกษตรกรและเสนอแนวทางป้องกัน ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูหนาว

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

ขอแจ้งเตือน เกษตรกรและเสนอแนวทางป้องกัน ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูหนาว 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-12-09  |   ข่าววันที่: 2019-12-09 |  อ่าน: 281 ครั้ง
 

นายนิพนธ์ อุปการัตน์ ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอแจ้งเตือน
เกษตรกรและเสนอแนวทางป้องกัน ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ในฤดูหนาว
โดยในช่วงระยะนี้จะมีอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วฉับพลัน  ปลาที่เลี้ยงจะมีอาการเครียด อ่อนแอ
ความต้านทานโรคต่ำ และไม่ค่อยกินอาหารทำให้เกิดโรคและตายได้ง่าย ดังนั้น ในช่วงนี้เกษตรกรต้องหมั่นสังเกต ดูแลปลาให้อยู่ในสภาพแข็งแรง  เพื่อป้องกันปลาเป็นโรคและตาย สำหรับแนวทางการป้องกันการเลี้ยงปลาในกระชังและบ่อดิน เกษตรกรต้องวางแผนเลี้ยงปลาในช่วงที่เหมาะสม  งดเว้นการเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูหนาว หากจำเป็น
ต้องเลี้ยงสัตว์น้ำควรปล่อยในอัตราที่หนาแน่นน้อยกว่าปกติ  หากเลี้ยงในบ่อดิน ควรมีบ่อพักน้ำไว้ในฟาร์ม ในช่วงที่
อากาศเปลี่ยนแปลงมากๆ ควรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้สัตว์น้ำที่เลี้ยง โดยผสมวิตามินซี ในอาหารในอัตราร้อยละ
๑ – ๒ ของน้ำหนักอาหาร (อัตราวิตามินซี ๑-๒ ขีด/อาหาร ๑๐ กก.) ให้สัตว์น้ำสัปดาห์ละ ๕ – ๗ วัน ในช่วงอุณหภูมิลดลง ปรับลดการให้ปริมาณอาหารลงร้อยละ ๑๐ –๑๕ และในกรณีน้ำในบ่อเริ่มเน่าเสียให้ใช้เกลือ
อัตราส่วน ๑๐๐ – ๒๐๐ กก./ไร่ สาดทั่วบริเวณบ่อและที่มีก๊าชผุดขึ้น พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงเวลาให้อาหาร
โดยให้อาหารในช่วงแดดออก  คือช่วงเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ซึ่งช่วงระยะเวลาดังกล่าวอุณหภูมิอากาศเริ่มสูง
และน้ำในบ่อเลี้ยงอุ่นขึ้น  ส่งผลให้ปลากินอาหารได้ดียิ่งขึ้น  การเลี้ยงกบ  ควรใส่ฟางข้างลงในบ่อที่เลี้ยง
เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่น ให้แก่กบในช่วงกบจำศีล  ในส่วนของแนวทางการแก้ไขปลาตายที่เกิดจากอุณหภูมิ
เปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน  ให้ใช้เครื่องอุปกรณ์ตีน้ำในบ่อมีการหมุนเวียนและเคลื่อนไหว โดยใช้เครื่องสูบน้ำไดโว่
หรือเครื่องตีน้ำ  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนออกซิเจนจากชั้นบรรยากาศและในน้ำ  ตลอดจนการผสมผสานอุณหภูมิ
น้ำชั้นบน และล่างให้มีอุณหภูมิใกล้เคียงกัน  หากพบปลาหรือสัตว์น้ำตาย ให้ดำเนินการจัดเก็บและนำไปกำจัด
โดยการฝังกลบหรือเผาทันที


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • งดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ปี 2561.. (14,381)  ปลาตะโกกปลาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (9,643) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,202) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,100) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,710) ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน.. (1,681) แจ้งข้อมูล ข่าวสาร สอบถาม.. (1,585) ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (1,559) จัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำปาด.. (1,528) ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงอำเภอตรอน.. (1,522) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1/2560.. (1,514) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.. (1,441) นายยก 4.0.. (1,331) รวมลิ้งค์การทำงาน/รายงานผล.. (1,310)  ให้มาจดแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง.. (1,276) คณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,203) งานทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,197) ให้ผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดเพื่อการส่งออก มาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1).. (1,191) ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,188) หน่วยงานที่ติดต่อบ่อยครั้ง.. (1,133)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000