ขอเชิญชวนร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

ขอเชิญชวนร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-09-13  |   ข่าววันที่: 2019-09-13 |  อ่าน: 665 ครั้ง
 

            นายนิพนธ์ อุปการัตน์ ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญชวนร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 วันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เป็นวันสถาปนากรมประมง ดังนั้น เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาประชาธิปก พระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่มีพระบรมราชโองการเมื่อวันที่ 21 กันยายน 2469 ให้ตั้งกรมรักษาสัตว์น้ำขึ้น ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นกรมการประมงและกรมประมงตามลำดับ จังหวัดอุตรดิตถ์ หน่วยงานบูรณาการกรมประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลไร่อ้อยขอเชิญชวนร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2562 ของจังหวัดอุตรดิตถ์ จำนวนพันธุ์สัตว์น้ำ จํานวน ๒๐๐,๐๐๐ ตัวในวันที่ 16 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ บึงน้ำด้วน ตำบลไร่อ้อย อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

  ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000