จัดประชุมคณะกรรมการโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ครั้งที่  1/2560

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

จัดประชุมคณะกรรมการโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ครั้งที่  1/2560  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-02-14  |   ข่าววันที่: 2017-02-14 |  อ่าน: 550 ครั้ง
 

สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ประมงอำเภอตรอน ประชุมคณะกรรมการโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง ครั้งที่ 1/2560 วันที่ 14 เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560  เวลา 10.00 น. ห้องประชุมอำเภอตรอน ตำบลวังแดง อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยมีนายพัฒนพงษ์ สร้อยอินทรากูล นายอำเภอตรอนเป็นประธานในการประชุม เพื่อปรึกษาหารือคณะกรรมการโครงการ และเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาการหาแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพิ่มผลิตสัตว์น้ำ การปรับปรุงสถานที่ การปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและชนิดพันธุ์ที่ต้องการ พร้อมทั้งการทำอาหารธรรมชาติ


  •  Hit 20 อันดับ
  • งดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ปี 2561.. (14,646)  ปลาตะโกกปลาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (10,214) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,302) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,302) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,813) ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน.. (1,772) แจ้งข้อมูล ข่าวสาร สอบถาม.. (1,670) จัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำปาด.. (1,662) ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงอำเภอตรอน.. (1,632) ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (1,612) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1/2560.. (1,548) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.. (1,498) นายยก 4.0.. (1,394) รวมลิ้งค์การทำงาน/รายงานผล.. (1,359)  ให้มาจดแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง.. (1,337) งานทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,300) ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,280) คณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,265) ให้ผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดเพื่อการส่งออก มาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1).. (1,265) ราคาลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่ายที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์.. (1,241)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000