ร่วมจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศพก บ้านโคก

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

ร่วมจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศพก บ้านโคก 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-02-22  |   ข่าววันที่: 2018-02-22 |  อ่าน: 512 ครั้ง
 

วันนี้ 22 กุมพาพันธ์ 2561 นายสมศักดิ์ สุรัตนมาลย์ ประมงอำเภอบ้านโคก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมจัดงานถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก. บ้านโคก) ร่วมกับหน่วยงานบูรณาการทระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุตรดิตถ์ มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า 200 คน โดยทางฐานการเรียนรู้ด้านการประมง มีฐานการเรียนรู้การเลี้ยงกบในบ่อซีเมนต์สำหรับการเรียนรู้ในครั้งนี้


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • งดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ปี 2561.. (15,360)  ปลาตะโกกปลาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (11,332) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,636) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,611) จัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำปาด.. (2,102) ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน.. (2,097) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,052) แจ้งข้อมูล ข่าวสาร สอบถาม.. (1,914) ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงอำเภอตรอน.. (1,864) ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (1,776) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.. (1,629) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1/2560.. (1,625) งานทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,602) ราคาลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่ายที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์.. (1,597) ให้มาจดแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง.. (1,544) นายยก 4.0.. (1,532) รวมลิ้งค์การทำงาน/รายงานผล.. (1,517)  ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,423) คณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,421) ให้ผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดเพื่อการส่งออก มาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1).. (1,410)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000