ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ สัการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ สัการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก ในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-02-22  |   ข่าววันที่: 2018-02-21 |  อ่าน: 620 ครั้ง
 

21 กุมภาพันธ์ 2561 นายนิพนธ์ อุปการัตน์ ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์และคณะทีมงานที่มาส่งจากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด ไปสัการะอนุสาวรีย์พระยาพิชัยดาบหัก บริเวณศาลากลางจังหวัดอุตริตถ์ในโอกาสมารับตำแหน่งใหม่ มีเจ้าหน้าที่ของสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ประมงอำเภอ ร่วมต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • งดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ปี 2561.. (15,360)  ปลาตะโกกปลาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (11,332) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,636) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,611) จัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำปาด.. (2,101) ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน.. (2,097) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,051) แจ้งข้อมูล ข่าวสาร สอบถาม.. (1,914) ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงอำเภอตรอน.. (1,864) ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (1,776) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.. (1,629) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1/2560.. (1,625) งานทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,602) ราคาลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่ายที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์.. (1,597) ให้มาจดแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง.. (1,544) นายยก 4.0.. (1,532) รวมลิ้งค์การทำงาน/รายงานผล.. (1,517)  ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,423) คณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,421) ให้ผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดเพื่อการส่งออก มาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1).. (1,410)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000