สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ปลาน้ำจืด ประจำปี 2561

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ปลาน้ำจืด ประจำปี 2561 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-01-15  |   ข่าววันที่: 2018-01-15 |  อ่าน: 975 ครั้ง
 

วันที่ 15 มกราคม 2561 นายฐาปกรณ์ ลิ่มบรรจง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรแปลงใหญ่ ปลาน้ำจืด ประจำปี 2561 แปลง กลุ่มสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ในหลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และมาตรฐานการเพาะเลี้ยงที่ดี ณ ตลาดสหกรณ์ปลา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ มีสมาชิกกลุ่มเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 54 ราย มีนาย โชคชัย เผ่าชู ประมงอำเภอพิชัยและผู้จัดการแปลง เป็นผู้จัดการฝึกอบรม มีเจ้าหน้าและวิทยากรจากศุนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ ร่วมอำนวยความสะดวกในการจัดงานครั้งนี้


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • งดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ปี 2561.. (14,643)  ปลาตะโกกปลาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (10,206) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,302) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,296) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,808) ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน.. (1,771) แจ้งข้อมูล ข่าวสาร สอบถาม.. (1,669) จัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำปาด.. (1,662) ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงอำเภอตรอน.. (1,632) ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (1,611) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1/2560.. (1,547) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.. (1,497) นายยก 4.0.. (1,393) รวมลิ้งค์การทำงาน/รายงานผล.. (1,358)  ให้มาจดแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง.. (1,337) งานทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,300) ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,280) คณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,265) ให้ผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดเพื่อการส่งออก มาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1).. (1,264) ราคาลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่ายที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์.. (1,238)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000