สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ปลาน้ำจืด ประจำปี 2561

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ปลาน้ำจืด ประจำปี 2561 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-01-15  |   ข่าววันที่: 2018-01-15 |  อ่าน: 791 ครั้ง
 

วันที่ 15 มกราคม 2561 นายฐาปกรณ์ ลิ่มบรรจง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรแปลงใหญ่ ปลาน้ำจืด ประจำปี 2561 แปลง กลุ่มสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ในหลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และมาตรฐานการเพาะเลี้ยงที่ดี ณ ตลาดสหกรณ์ปลา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ มีสมาชิกกลุ่มเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 54 ราย มีนาย โชคชัย เผ่าชู ประมงอำเภอพิชัยและผู้จัดการแปลง เป็นผู้จัดการฝึกอบรม มีเจ้าหน้าและวิทยากรจากศุนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ ร่วมอำนวยความสะดวกในการจัดงานครั้งนี้


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • งดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ปี 2561.. (12,624)  ปลาตะโกกปลาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (8,012) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,737) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1/2560.. (1,333) ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (1,306) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,280) ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน.. (1,258) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.. (1,239) แจ้งข้อมูล ข่าวสาร สอบถาม.. (1,176) รวมลิ้งค์การทำงาน/รายงานผล.. (1,156)  ให้มาจดแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง.. (1,073) ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงอำเภอตรอน.. (1,066) นายยก 4.0.. (1,018) จัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำปาด.. (996) ให้ผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดเพื่อการส่งออก มาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1).. (957) ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์.. (901) หน่วยงานที่ติดต่อบ่อยครั้ง.. (900) คณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (872) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (847) จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงาน The best of Uttaradit สินค้าเกษตรอินทรีย์ ของดีอุตรดิตถ์ ก้าวไกลสู่สากล.. (837)

    Copyright © 2016-2020 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000