สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ปลาน้ำจืด ประจำปี 2561

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์จัดอบรมโครงการส่งเสริมการเกษตรแปลงใหญ่ ปลาน้ำจืด ประจำปี 2561 

ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสต์โดย : ผู้ดูเเลระบบของหน่วยงาน

 เผยเเพร่: 2018-01-15  |   ข่าววันที่: 2018-01-15 |  อ่าน: 726 ครั้ง
 

วันที่ 15 มกราคม 2561 นายฐาปกรณ์ ลิ่มบรรจง รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรแปลงใหญ่ ปลาน้ำจืด ประจำปี 2561 แปลง กลุ่มสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์จังหวัดอุตรดิตถ์ ในหลักสูตร การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด และมาตรฐานการเพาะเลี้ยงที่ดี ณ ตลาดสหกรณ์ปลา อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ มีสมาชิกกลุ่มเข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 54 ราย มีนาย โชคชัย เผ่าชู ประมงอำเภอพิชัยและผู้จัดการแปลง เป็นผู้จัดการฝึกอบรม มีเจ้าหน้าและวิทยากรจากศุนย์วิจัยและพัฒนาพันธุ์กรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย มีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์และเจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำอุตรดิตถ์ ร่วมอำนวยความสะดวกในการจัดงานครั้งนี้


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • งดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ปี 2561.. (12,138)  ปลาตะโกกปลาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (7,402) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,582) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1/2560.. (1,287) ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (1,227) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.. (1,207) ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน.. (1,149) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,147) รวมลิ้งค์การทำงาน/รายงานผล.. (1,132)  แจ้งข้อมูล ข่าวสาร สอบถาม.. (1,067) ให้มาจดแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง.. (1,020) ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงอำเภอตรอน.. (966) นายยก 4.0.. (957) จัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำปาด.. (895) ให้ผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดเพื่อการส่งออก มาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1).. (892) หน่วยงานที่ติดต่อบ่อยครั้ง.. (842) ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์.. (838) จังหวัดอุตรดิตถ์ จัดงาน The best of Uttaradit สินค้าเกษตรอินทรีย์ ของดีอุตรดิตถ์ ก้าวไกลสู่สากล.. (790) คณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (769) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอท่าปลา ฉบับที่1/60 วันที่ 6 มกราคม 2560.. (753)

    Copyright © 2016-2019 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000