ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์แจ้งเตือนภัยการเลี้ยงปลาในฤดูหนาว

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์แจ้งเตือนภัยการเลี้ยงปลาในฤดูหนาว 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2017-11-08  |   ข่าววันที่: 2017-11-08 |  อ่าน: 841 ครั้ง
 

นายฐาปกรณ์  ลิ่มบรรจง  รักษาราชการแทนประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ เปิดเผยว่า ขอแจ้งเตือน
เกษตรกรและเสนอแนวทางป้องกัน ด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ จากการเปลี่ยนแปลงฤดูกาลจากฝนเป็นฤดูหนาว
โดยในช่วงระยะนี้จะมีอากาศเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วฉับพลัน  ปลาที่เลี้ยงจะมีอาการเครียด อ่อนแอ
ความต้านทานโรคต่ำ และไม่ค่อยกินอาหารทำให้เกิดโรคและตายได้ง่าย ดังนั้น ในช่วงนี้เกษตรกรต้องหมั่นสังเกต ดูแลปลาให้อยู่ในสภาพแข็งแรง  เพื่อป้องกันปลาเป็นโรคและตาย สำหรับแนวทางการป้องกันการเลี้ยงปลาในกระชังและบ่อดิน เกษตรกรต้องวางแผนเลี้ยงปลาในช่วงที่เหมาะสม  งดเว้นการเลี้ยงสัตว์น้ำในฤดูหนาว หากจำเป็น
ต้องเลี้ยงสัตว์น้ำควรปล่อยในอัตราที่หนาแน่นน้อยกว่าปกติ  หากเลี้ยงในบ่อดิน ควรมีบ่อพักน้ำไว้ในฟาร์ม ในช่วงที่
อากาศเปลี่ยนแปลงมากๆ ควรเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้สัตว์น้ำที่เลี้ยง โดยผสมวิตามินซี ในอาหารในอัตราร้อยละ
๑ – ๒ ของน้ำหนักอาหาร (อัตราวิตามินซี ๑-๒ ขีด/อาหาร ๑๐ กก.) ให้สัตว์น้ำสัปดาห์ละ ๕ – ๗ วัน ในช่วงอุณหภูมิลดลง ปรับลดการให้ปริมาณอาหารลงร้อยละ ๑๐ –๑๕ และในกรณีน้ำในบ่อเริ่มเน่าเสียให้ใช้เกลือ
อัตราส่วน ๑๐๐ – ๒๐๐ กก./ไร่ สาดทั่วบริเวณบ่อและที่มีก๊าชผุดขึ้น พร้อมทั้งเปลี่ยนแปลงเวลาให้อาหาร
โดยให้อาหารในช่วงแดดออก  คือช่วงเวลา ๑๑.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. ซึ่งช่วงระยะเวลาดังกล่าวอุณหภูมิอากาศเริ่มสูง
และน้ำในบ่อเลี้ยงอุ่นขึ้น  ส่งผลให้ปลากินอาหารได้ดียิ่งขึ้น  การเลี้ยงกบ  ควรใส่ฟางข้างลงในบ่อที่เลี้ยง
เพื่อช่วยสร้างความอบอุ่น ให้แก่กบในช่วงกบจำศีล  ในส่วนของแนวทางการแก้ไขปลาตายที่เกิดจากอุณหภูมิ
เปลี่ยนแปลงโดยฉับพลัน  ให้ใช้เครื่องอุปกรณ์ตีน้ำในบ่อมีการหมุนเวียนและเคลื่อนไหว โดยใช้เครื่องสูบน้ำไดโว่
หรือเครื่องตีน้ำ  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนออกซิเจนจากชั้นบรรยากาศและในน้ำ  ตลอดจนการผสมผสานอุณหภูมิ
น้ำชั้นบน และล่างให้มีอุณหภูมิใกล้เคียงกัน  หากพบปลาหรือสัตว์น้ำตาย ให้ดำเนินการจัดเก็บและนำไปกำจัด
โดยการฝังกลบหรือเผาทันที


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • งดจับสัตว์น้ำช่วงฤดูปลาวางไข่ปี 2561.. (14,662)  ปลาตะโกกปลาประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (10,241) ทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,306) ประกาศสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์.. (2,306) คณะกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,819) ที่อยู่/ประวัติสำนักงาน.. (1,783) แจ้งข้อมูล ข่าวสาร สอบถาม.. (1,675) จัดทำจุดสาธิตการเรียนรู้ด้านการประมง โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอน้ำปาด.. (1,665) ข่าวประชาสัมพันธ์ สำนักงานประมงอำเภอตรอน.. (1,635) ต้อนรับ พลเอกปัฐมพงศ์ ประถมภัฏ ผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ .. (1,612) ข่าวประชาสัมพันธ์สำนักงานประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์ ฉบับที่ 1/2560.. (1,553) ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม.. (1,501) นายยก 4.0.. (1,394) รวมลิ้งค์การทำงาน/รายงานผล.. (1,359)  ให้มาจดแจ้งการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกุ้งก้ามแดง.. (1,340) งานทะเบียนฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ.1).. (1,309) ตรวจหาสารวัตถุอันตรายในอาหารทะเลสดที่ตลาดสดเทศบาล 3 จังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,283) คณะอนุกรรมการประมงประจำจังหวัดอุตรดิตถ์.. (1,269) ให้ผู้เลี้ยงปลากระเบนน้ำจืดเพื่อการส่งออก มาขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ (ทบ. 1).. (1,268) ราคาลูกพันธุ์สัตว์น้ำที่จำหน่ายที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์.. (1,249)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000