ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์เตือนภัยเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในช่วงฤดูหนาว

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์


ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์เตือนภัยเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในช่วงฤดูหนาว ดร.อนุวัติ อุปนันไชย ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์  ในขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ทำให้อากาศและอุณหภูมิของน้ำลดลง ทำให้อาจส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำของเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงไว้ อาจเกิดอาการเครียดและกินอาหารน้อยลง ทำให้ความแข็งแรงและความทนทานต่อโรคลดต่ำลง ประกอบกับเชื้อโรคหลายชนิดสามารถแพร่กระจายได้ง่ายในน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำ

                   สำหรับโรคปลาที่มักเกิดในช่วงหน้าหนาวซึ่งมีความรุนแรง และส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำของเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอย่างมาก คือโรค อี ยู เอส หรือโรคเน่าเปื่อย เป็นลักษณะอาการของปลาป่วยที่มีแผลลึกตามลำตัวและส่วนหัว โดยที่แผลมีลักษณะของเส้นใยของเชื้อราฝังอยู่ พบได้ในปลาหลายชนิดทั้งที่อยู่ในธรรมชาติและปลาที่เลี้ยงในน้ำจืด โดยลักษณะอาการที่ปรากฏภายนอกของปลาที่ป่วยเป็นโรคนี้สามารถสังเกตได้จากปลาจะมีแผลเลือดออกตามซอกเกล็ด แผลเน่าเปื่อยแผลหลุมลึกกระจายตามส่วนหัวและทั่วลำตัว

                   โรคระบาดในหน้าหนาวนี้ เกษตรกรควรป้องกันโดยการนำปูนขาวหรือเกลือละลายน้ำลงในบ่อๆ ละ 50-60 กิโลกรัมต่อ 1 ไร่ ไม่ควรสูบน้ำเข้า-ออกภายในบ่อ และไม่ควรย้ายหรือลำเลียงปลาที่เลี้ยงไปยังที่อื่นโดยเด็ดขาด อีกทั้งให้ลดปริมาณอาหารในช่วงที่มีอุณหภูมิต่ำ เนื่องจากอาหารที่เหลือจะเกิดการเน่าเสีย น้ำขาดออกซิเจนอาจทำให้ปลาที่เลี้ยงไว้ช็อกตายได้ หากเกษตรกรรายใดพบปลาในบ่อตายหรือมีบาดแผลตามลำตัวให้รีบตักออกจากบ่อ แล้วนำไปทำลาย เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคขยายลุกลามไปยังปลาตัวอื่น ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชังป้องกันได้โดยการลดปริมาณอาหารให้น้อยลง ถ่ายน้ำในบ่อและล้างทำความสะอาดกระชังปลาให้สะอาดตลอดเวลา และให้จับปลาที่ได้ขนาดจำหน่ายเพื่อลดปริมาณ ความหนาแน่นของปลา หรือเพิ่มอากาศด้วยการปั๊มลม ซึ่งจะทำให้ปลาติดเชื้อน้อยลง

                   ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถติดต่อขอรับคำแนะนำหรือ การช่วยเหลือได้ที่สำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ หรือสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 1 โทรศัพท์/โทรสาร 055 - 411372 E-mail: fpo.uttaradit@gmail.com

ประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์                      โทรศัพท์         063-2043810

ประมงอำเภอพิชัยและลับแล                    โทรศัพท์         063-2044820

ประมงอำเภอตรอนและทองแสนขัน            โทรศัพท์         063-2045001

ประมงอำเภอท่าปลาและน้ำปาด                โทรศัพท์         063-2048938

ประมงอำเภอบ้านโคกและฟากท่า              โทรศัพท์         055-411372

……………………………………………………………………………………………

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

       29  พฤศจิกายน  2564

ดร.อนุวัติ อุปนันไชย ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์  กล่าวว่า ในขณะนี้เริ่มเข้าสู่ฤดูหนาว ทำให้อากาศและอุณหภูมิของน้ำลดลง ทำให้อาจส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำของเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงไว้ อาจเกิดอาการเครียดและกินอาหารน้อยลง ทำให้ความแข็งแรงและความทนทานต่อโรคลดต่ำลง ประกอบกับเชื้อโรคหลายชนิดสามารถแพร่กระจายได้ง่ายในน้ำที่มีอุณหภูมิต่ำ

                   สำหรับโรคปลาที่มักเกิดในช่วงหน้าหนาวซึ่งมีความรุนแรง และส่งผลกระทบต่อสัตว์น้ำของเกษตรกรที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดอย่างมาก คือโรค อี ยู เอส หรือโรคเน่าเปื่อย เป็นลักษณะอาการของปลาป่วยที่มีแผลลึกตามลำตัวและส่วนหัว โดยที่แผลมีลักษณะของเส้นใยของเชื้อราฝังอยู่ พบได้ในปลาหลายชนิดทั้งที่อยู่ในธรรมชาติและปลาที่เลี้ยงในน้ำจืด โดยลักษณะอาการที่ปรากฏภายนอกของปลาที่ป่วยเป็นโรคนี้สามารถสังเกตได้จากปลาจะมีแผลเลือดออกตามซอกเกล็ด แผลเน่าเปื่อยแผลหลุมลึกกระจายตามส่วนหัวและทั่วลำตัว

                   โรคระบาดในหน้าหนาวนี้ เกษตรกรควรป้องกันโดยการนำปูนขาวหรือเกลือละลายน้ำลงในบ่อๆ ละ 50-60 กิโลกรัมต่อ 1 ไร่ ไม่ควรสูบน้ำเข้า-ออกภายในบ่อ และไม่ควรย้ายหรือลำเลียงปลาที่เลี้ยงไปยังที่อื่นโดยเด็ดขาด อีกทั้งให้ลดปริมาณอาหารในช่วงที่มีอุณหภูมิต่ำ เนื่องจากอาหารที่เหลือจะเกิดการเน่าเสีย น้ำขาดออกซิเจนอาจทำให้ปลาที่เลี้ยงไว้ช็อกตายได้ หากเกษตรกรรายใดพบปลาในบ่อตายหรือมีบาดแผลตามลำตัวให้รีบตักออกจากบ่อ แล้วนำไปทำลาย เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคขยายลุกลามไปยังปลาตัวอื่น ส่วนเกษตรกรที่เลี้ยงปลาในกระชังป้องกันได้โดยการลดปริมาณอาหารให้น้อยลง ถ่ายน้ำในบ่อและล้างทำความสะอาดกระชังปลาให้สะอาดตลอดเวลา และให้จับปลาที่ได้ขนาดจำหน่ายเพื่อลดปริมาณ ความหนาแน่นของปลา หรือเพิ่มอากาศด้วยการปั๊มลม ซึ่งจะทำให้ปลาติดเชื้อน้อยลง

                   ทั้งนี้ เกษตรกรสามารถติดต่อขอรับคำแนะนำหรือ การช่วยเหลือได้ที่สำนักงานประมงอำเภอในพื้นที่ หรือสำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ชั้น 1 โทรศัพท์/โทรสาร 055 - 411372 E-mail: fpo.uttaradit@gmail.com

ประมงอำเภอเมืองอุตรดิตถ์                      โทรศัพท์         063-2043810

ประมงอำเภอพิชัยและลับแล                    โทรศัพท์         063-2044820

ประมงอำเภอตรอนและทองแสนขัน            โทรศัพท์         063-2045001

ประมงอำเภอท่าปลาและน้ำปาด                โทรศัพท์         063-2048938

ประมงอำเภอบ้านโคกและฟากท่า              โทรศัพท์         055-411372

……………………………………………………………………………………………

กลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

       29  พฤศจิกายน  2564

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000    fpo.uttaradit@gmail.com   055444223,0882781367   055411372