ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสสถาปนากรมประมงครบรอบ 95 ปี ของจังหวัดอุตรดิตถ์

 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์


ขอเชิญร่วมงานกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสสถาปนากรมประมงครบรอบ 95 ปี ของจังหวัดอุตรดิตถ์         นายอนุวัติ อุปนันทไชย ประมงจังหวัดอุตรดิตถ์ ขอเชิญร่วมงาน กิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสสถาปนากรมประมงครบรอบ 95 ปี (21 กันยายน ) หรือ "วันประมงแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๔"  ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ แหล่งน้ำสาธารณะบึงพาด ตำบลหาดสองแคว อำเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ์ โดยท่านรองอธิบดีกรมประมง (นายวิชาญ อิงศรีสว่าง) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคระบาด โควิด-19 ส่วนราชการ/ผู้เข้าร่วมพิธี ต้องปฏิบัติตามมาตรการ DMHTT ที่ทางราชการกำหนด อย่างเคร่งครัด

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดอุตรดิตถ์

      ชั้น 1 ศาลากลางจังหวัดอุตรดิตถ์ ถนนประชานิมิตร ตำบลท่าอิฐ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ 53000    fpo.uttaradit@gmail.com   055444223,0882781367   055411372