7 มิ.ย 62 นายชำนาญ ใจช่วย ปอ.เมืองลำปาง

 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง


7 มิ.ย 62 นายชำนาญ ใจช่วย ปอ.เมืองลำปาง 

บทความ


7 มิ.ย 62 นายชำนาญ ใจช่วย ปอ.เมืองลำปาง ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ แนะนำการเตรียมบ่อ และประชาสัมพันธ์ห้ามจับปลาในฤดูปลาวางไข่ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 25627 มิ.ย 62 นายชำนาญ ใจช่วย ปอ.เมืองลำปาง ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ แนะนำการเตรียมบ่อ และประชาสัมพันธ์ห้ามจับปลา ในฤดูปลาวางไข่ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2562

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

     ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000    fpo-lampang@dof.in.th   0 5426 5056   0 5426 5005   แฟนเพจ