7 มิ.ย 62 นายชำนาญ ใจช่วย ปอ.เมืองลำปาง

 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

7 มิ.ย 62 นายชำนาญ ใจช่วย ปอ.เมืองลำปาง 

บทความ

 เผยเเพร่: 2019-06-10  |   ข่าววันที่: 2019-06-07 |  อ่าน: 273 ครั้ง
 

7 มิ.ย 62 นายชำนาญ ใจช่วย ปอ.เมืองลำปาง ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ แนะนำการเตรียมบ่อ และประชาสัมพันธ์ห้ามจับปลาในฤดูปลาวางไข่ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 25627 มิ.ย 62 นายชำนาญ ใจช่วย ปอ.เมืองลำปาง ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ แนะนำการเตรียมบ่อ และประชาสัมพันธ์ห้ามจับปลา ในฤดูปลาวางไข่ ตั้งแต่ 1 มิถุนายน ถึง 31 สิงหาคม 2562


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัดตามกฎกระทรวง.. (2,159)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.. (1,291) วาระงานผู้บริหาร.. (1,154) ปล่อยพันธุ์ปลารากกล้วย เพื่อเป็นแหล่งขยายพันธุ์ในแม่น้ำตุ๋ย.. (1,018) ฤดูน้ำแดง จังหวัดลำปาง.. (885) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (852) ประวัติหน่วยงาน.. (843) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (787) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง.. (693) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.แม่เมาะ).. (594) โครงการอบรมประมงอาสา รุ่นที่ 11 ประจำปี 2560.. (589) โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.เมืองลำปาง).. (584) สารจากอธิบดีกรมประมง.. (582) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล 50 วัน .. (576) โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.ห้างฉัตร).. (564) โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.เกาะคา).. (548) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงอุทกภัย ปี 2560 (ด้านการประมง).. (524)  อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.เกาะคา).. (497) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.สบปราบ).. (494) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลานิลในกระชังบ่อดินแบบพัฒนา งบพัฒนาจังหวัดลำปาง ปี 2561.. (472)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

     ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000