วันที่ 7 มิ.ย. 62 นางจันทนา ขันธ์เล็ก ปอ.แม่ทะ

 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง


วันที่ 7 มิ.ย. 62 นางจันทนา ขันธ์เล็ก ปอ.แม่ทะ 

บทความ


วันที่ 7 มิ.ย. 62 นางจันทนา ขันธ์เล็ก ปอ.แม่ทะ ออกตรวจเยี่ยมเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับพันธุ์ปลา และตรวจเยี่ยมการเลี้ยงปลานิลในกระชังในบ่อดิน งบพัฒนาจังหวัดฯ ปี 62 เขตพื้นที่ อ.แม่ทะ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

     ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000    fpo-lampang@dof.in.th   0 5426 5056   0 5426 5005   แฟนเพจ