อบรมเกษตรกรเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่

 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

อบรมเกษตรกรเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2019-02-18  |   ข่าววันที่: 2019-02-18 |  อ่าน: 237 ครั้ง
 

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 นายชำนาญ ใจช่วย ประมงอำเภอเมืองลำปาง ปฎิบัติหน้าที่ผู้จัดการโครงการส่งเสริมเกษตรกรแปลงใหญ่การเลี้ยงปลานิลในกระชังในบ่อดินจังหวัดลำปาง พร้อมด้วยกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง อบรมเกษตรกรเข้าร่วมโครงการระบบส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่ หลักสูตร การรวมกลุ่มและจัดตั้งสหกรณ์ และการแปรรูปสัตว์น้ำจืด ณ ห้องประชุมสำนักงานประมงอำเภอเมืองลำปาง โดยมีนายสมรรถชัย ทองคำชุม นักวิชาการชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดลำปาง เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกอบรม


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัดตามกฎกระทรวง.. (1,891)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.. (1,114) วาระงานผู้บริหาร.. (988) ปล่อยพันธุ์ปลารากกล้วย เพื่อเป็นแหล่งขยายพันธุ์ในแม่น้ำตุ๋ย.. (833) ประวัติหน่วยงาน.. (718) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (699) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (680) ฤดูน้ำแดง จังหวัดลำปาง.. (672) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง.. (555) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล 50 วัน .. (512) สารจากอธิบดีกรมประมง.. (506) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.แม่เมาะ).. (493) โครงการอบรมประมงอาสา รุ่นที่ 11 ประจำปี 2560.. (487) โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.เมืองลำปาง).. (451) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงอุทกภัย ปี 2560 (ด้านการประมง).. (444)  โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.ห้างฉัตร).. (440) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.สบปราบ).. (421) โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.เกาะคา).. (420) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.เกาะคา).. (400) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.เถิน).. (366)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

     ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000