วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561

 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-11-26  |   ข่าววันที่: 2018-11-23 |  อ่าน: 415 ครั้ง
 

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. หน่วยงานกรมประมงจังหวัดลำปาง นำโดย ว่าที่ร้อยโทสมพร กุลบุญ ประมงจังหวัดลำปาง และพนักงานเจ้าหน้าที่หน่วยงานกรมประมงจังหวัดลำปาง ร่วมกันจัดกิจกรรม "วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 โดยร่วมกันบำรุงรักษาต้นไม้ ด้วยการพรวนดิน ใส่ปุ๋ย กำจัดวัชพืช โรค แมลง ตัดแต่งกิ่งไม้ และรดน้ำต้นไม้ ณ เขื่อนกิ่วคอหมา อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัดตามกฎกระทรวง.. (2,162)  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบฯ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล.. (1,293) วาระงานผู้บริหาร.. (1,156) ปล่อยพันธุ์ปลารากกล้วย เพื่อเป็นแหล่งขยายพันธุ์ในแม่น้ำตุ๋ย.. (1,020) ฤดูน้ำแดง จังหวัดลำปาง.. (887) หน้าที่ความรับผิดชอบ.. (852) ประวัติหน่วยงาน.. (844) วิสัยทัศน์-พันธกิจ.. (787) ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบฯ ตำแหน่ง นักวิชาการประมง.. (695) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.แม่เมาะ).. (595) โครงการอบรมประมงอาสา รุ่นที่ 11 ประจำปี 2560.. (590) โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.เมืองลำปาง).. (587) สารจากอธิบดีกรมประมง.. (584) พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพื่อบำเพ็ญเป็นพระราชกุศล 50 วัน .. (577) โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.ห้างฉัตร).. (565) โครงการ Smart Farmer ประจำปีงบประมาณ 2560 (อ.เกาะคา).. (553) แผนเตรียมรับสถานการณ์ในช่วงอุทกภัย ปี 2560 (ด้านการประมง).. (530)  อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.เกาะคา).. (498) อบรมโครงการส่งเสริมเกษตรกรด้านการประมง (อ.สบปราบ).. (498) โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเลี้ยงปลานิลในกระชังบ่อดินแบบพัฒนา งบพัฒนาจังหวัดลำปาง ปี 2561.. (475)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

     ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000