ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator: FC) และ ประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ประจำเดือน ธันวาคม 2564 

 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง


ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator: FC) และ ประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ประจำเดือน ธันวาคม 2564  วันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 หน่วยงานกรมประมงจังหวัดลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator: FC) และ ประชุมประจำเดือนข้าราชการ พนักงานราชการ สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ประจำเดือน ธันวาคม 2564          วันพุธที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.30ณ ห้องประชุมรากกล้วย สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 โดยมี นายสมรรถชัย ทองคำชุม นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดลำปาง เป็นประธานที่ประชุม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

     ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000    fpo-lampang@dof.in.th   0 5426 5056   0 5426 5005   แฟนเพจ