ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 250,000 ตัว ในอ่างเก็บน้ำแม่มอก อำเภอเถิน จ.ลำปาง

 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง


ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 250,000 ตัว ในอ่างเก็บน้ำแม่มอก อำเภอเถิน จ.ลำปาง วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีเดชวัตติ์ ทับไทร ประมงอำเภอเถิน  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง และราษฎรบ้านท่าเกวียน ม.7 บ้านหอรบ ม.5 ผู้ขายสินค้าประมง ตลาดปลาแม่มอก ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน  ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 250,000 ตัว ในอ่างเก็บน้ำแม่มอก อำเภอเถิน จ.ลำปาง

- มอบพันธุ์ปลาให้เกษตรกรโครงการ 1ตำบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ประสบอุทกภัย นายภาณุพงษ์  วงศา อำเภอแม่พริก

-ติดตามให้คำแนะนำด้านประมงเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นายคนองปุ๊ดหน่อย บ้านสะพานหิน ม.4 ตำบลแม่มอก อ.เถิน

- ติดตามให้คำแนะนำด้านประมงเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ นายไกร สายสุรินทร์ บ้านท่าไม้ ม.7 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  "Fisheries Shop" ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์   364   ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator: FC) และ ประ...  265  ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 250,000 ตัว ในอ่างเก็บน้ำแม่มอก อำเภอเถิน จ.ลำปาง   259  กรมประมง เตรียมแผนคุมภัยแล้ง ปี 65 #เตือน!! เกษตรกรเฝ้าระวัง พร้อมรับมือ ปัญหาภั...  246  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ...  245  ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์ ชนิด    131  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างไรให้ถูกต้อง   122  No Gift Policy    79  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้...  76  No Gift Policy    76


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

     ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000    fpo-lampang@dof.in.th   0 5426 5056   0 5426 5005   แฟนเพจ