ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 250,000 ตัว ในอ่างเก็บน้ำแม่มอก อำเภอเถิน จ.ลำปาง

 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง


ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 250,000 ตัว ในอ่างเก็บน้ำแม่มอก อำเภอเถิน จ.ลำปาง วันที่ 3 ธันวาคม 2564 ว่าที่ร้อยตรีเดชวัตติ์ ทับไทร ประมงอำเภอเถิน  ร่วมกับเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืดลำปาง และราษฎรบ้านท่าเกวียน ม.7 บ้านหอรบ ม.5 ผู้ขายสินค้าประมง ตลาดปลาแม่มอก ตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน  ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 250,000 ตัว ในอ่างเก็บน้ำแม่มอก อำเภอเถิน จ.ลำปาง

- มอบพันธุ์ปลาให้เกษตรกรโครงการ 1ตำบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ที่ประสบอุทกภัย นายภาณุพงษ์  วงศา อำเภอแม่พริก

-ติดตามให้คำแนะนำด้านประมงเกษตรกรโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ นายคนองปุ๊ดหน่อย บ้านสะพานหิน ม.4 ตำบลแม่มอก อ.เถิน

- ติดตามให้คำแนะนำด้านประมงเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์น้ำ นายไกร สายสุรินทร์ บ้านท่าไม้ ม.7 ตำบลแม่วะ อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

     ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000    fpo-lampang@dof.in.th   0 5426 5056   0 5426 5005   แฟนเพจ