แจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง

 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง


แจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง 

บทความ


ตามที่สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ได้เปิดรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามกฎกระทรวง กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์คุ้มครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แก่ หัวแหวนโรนิน ซากปลาโรนิน กำไลปลาโรนิน ซากปลาฉนาก หางปลากระเบน  เป็นต้น ได้ขึ้นทะเบียนระหว่างวันที่  ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ให้ผู้ที่ครอบครองที่มีหนังสือรับรองให้จำหน่าย (สป.๓๑) และหนังสือกำกับการจำหน่าย (สป.๓๒) ดำเนินการติดต่อให้มาขึ้นทะเบียนเพื่อรับหนังสือครอบครองซากหรือผลิตภัณฑ์ของสัตว์ป่าคุ้มครอง (สป.๓๐) สามารถ ดำเนินการได้ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนด ๓ ปี 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)


  • สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

     ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000    fpo-lampang@dof.in.th   0 5426 5056   0 5426 5005   แฟนเพจ