แจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง

 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

แจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง 

บทความ

 เผยเเพร่: 2021-10-05  |   ข่าววันที่: 2021-10-05 |  อ่าน: 58 ครั้ง
 

ตามที่สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ได้เปิดรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามกฎกระทรวง กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์คุ้มครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แก่ หัวแหวนโรนิน ซากปลาโรนิน กำไลปลาโรนิน ซากปลาฉนาก หางปลากระเบน  เป็นต้น ได้ขึ้นทะเบียนระหว่างวันที่  ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ให้ผู้ที่ครอบครองที่มีหนังสือรับรองให้จำหน่าย (สป.๓๑) และหนังสือกำกับการจำหน่าย (สป.๓๒) ดำเนินการติดต่อให้มาขึ้นทะเบียนเพื่อรับหนังสือครอบครองซากหรือผลิตภัณฑ์ของสัตว์ป่าคุ้มครอง (สป.๓๐) สามารถ ดำเนินการได้ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนด ๓ ปี 

 Tags


สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

 ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000