แจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง

 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง


แจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง 

บทความ


ตามที่สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง ได้เปิดรับแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครอง ซากสัตว์ป่าคุ้มครองหรือผลิตภัณฑ์ที่ทำจากซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามกฎกระทรวง กำหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์คุ้มครอง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้แก่ หัวแหวนโรนิน ซากปลาโรนิน กำไลปลาโรนิน ซากปลาฉนาก หางปลากระเบน  เป็นต้น ได้ขึ้นทะเบียนระหว่างวันที่  ๑ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ถึงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ให้ผู้ที่ครอบครองที่มีหนังสือรับรองให้จำหน่าย (สป.๓๑) และหนังสือกำกับการจำหน่าย (สป.๓๒) ดำเนินการติดต่อให้มาขึ้นทะเบียนเพื่อรับหนังสือครอบครองซากหรือผลิตภัณฑ์ของสัตว์ป่าคุ้มครอง (สป.๓๐) สามารถ ดำเนินการได้ภายใน ๙๐ วัน นับตั้งแต่วันที่ครบกำหนด ๓ ปี 

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประกาศกรมประมง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งในตำแห...  487   "Fisheries Shop" ระบบสั่งจองสินค้าสัตว์น้ำออนไลน์   320  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co-ordinator: FC) และ ประ...  229  ปล่อยพันธุ์ปลา จำนวน 250,000 ตัว ในอ่างเก็บน้ำแม่มอก อำเภอเถิน จ.ลำปาง   216  ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะ...  202  กรมประมง เตรียมแผนคุมภัยแล้ง ปี 65 #เตือน!! เกษตรกรเฝ้าระวัง พร้อมรับมือ ปัญหาภั...  198  ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับการขายสินค้าออนไลน์ ชนิด    105  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำอย่างไรให้ถูกต้อง   89  5 ธันวาคม 2564   67  No Gift Policy    53

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดลำปาง

     ศาลากลางจังหวัดลำปาง ชั้น 3 ถ.วชิราวุธดำเนิน ต.พระบาท อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง 52000    fpo-lampang@dof.in.th   0 5426 5056   0 5426 5005   แฟนเพจ