ประชุมแนวทางการออกประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนเพื่อคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำก่อนการบังคับใช้มาตรการฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนของกรมประมง ช่วงฤดูแล้ง ก่อนการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวในวัยอ่อน ปี 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ประชุมแนวทางการออกประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนเพื่อคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำก่อนการบังคับใช้มาตรการฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนของกรมประมง ช่วงฤดูแล้ง ก่อนการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวในวัยอ่อน ปี 2563  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-02-24  |   ข่าววันที่: 2020-02-24 |  อ่าน: 165 ครั้ง
 

ประชุมแนวทางการออกประกาศคณะกรรมการประมงประจำจังหวัดในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือจำเป็นเร่งด่วนเพื่อคุ้มครองพันธุ์สัตว์น้ำก่อนการบังคับใช้มาตรการฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวอ่อนของกรมประมง ช่วงฤดูแล้ง ก่อนการบังคับใช้มาตรการคุ้มครองสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้ยงตัวในวัยอ่อน ปี 2563


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (2,050)  สำนักงานประมงอำเภอบางไทร.. (1,140) แบนเนอร์.. (927) สำนักงานประมงอำเภอเสนา.. (900) สำนักงานประมงอำเภอบางปะอิน.. (868) สำนักงานประมงอำเภอผักไห่.. (861) สำนักงานประมงอำเภอวังน้อย.. (767) ประกาศรายชื่อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ.. (706) สำนักงานประมงอำเภอลาดบัวหลวง.. (693) สำนักงานประมงอำเภอมหาราช.. (663) สำนักงานประมงอำเภอบางซ้าย.. (648) สำนักงานประมงอำเภอนครหลวง.. (554) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (535) กรมประมงเตรียมคลอดกฎหมายปิดบัญชี “หมอสีคางดำ” เผยแผนตั้งค่าหัวลากตัวขึ้นบก หลังทัพปลาล่าเนื้อที่ฝึกมาพร้อมออกล่า.. (530) สอบถามข้อมูลโรงปลาย่าง อ.มหาราช.. (502) ขั้นตอนการตรวจรับรองมาตราฐานฟาร์มสัตว์น้ำ.. (480) เกี่ยวกับสำนักงาน.. (480) วิสัยทัศน์ .. (435) โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง.. (390) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.. (359)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ถนนสายเอเซีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา