ฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer) ปี 2563

 สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer) ปี 2563  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-02-24  |   ข่าววันที่: 2020-02-24 |  อ่าน: 225 ครั้ง
 

ฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart farmer) ปี 2563


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (2,313)  สำนักงานประมงอำเภอบางไทร.. (1,292) สำนักงานประมงอำเภอเสนา.. (990) แบนเนอร์.. (988) สำนักงานประมงอำเภอบางปะอิน.. (986) สำนักงานประมงอำเภอผักไห่.. (947) สำนักงานประมงอำเภอวังน้อย.. (880) สำนักงานประมงอำเภอลาดบัวหลวง.. (806) สำนักงานประมงอำเภอมหาราช.. (740) ประกาศรายชื่อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ.. (739) สำนักงานประมงอำเภอบางซ้าย.. (726) สำนักงานประมงอำเภอนครหลวง.. (649) กรมประมงเตรียมคลอดกฎหมายปิดบัญชี “หมอสีคางดำ” เผยแผนตั้งค่าหัวลากตัวขึ้นบก หลังทัพปลาล่าเนื้อที่ฝึกมาพร้อมออกล่า.. (583) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (574) สอบถามข้อมูลโรงปลาย่าง อ.มหาราช.. (561) เกี่ยวกับสำนักงาน.. (558) ขั้นตอนการตรวจรับรองมาตราฐานฟาร์มสัตว์น้ำ.. (526) วิสัยทัศน์ .. (500) โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง.. (436) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.. (434)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ถนนสายเอเซีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา