นาย ภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน Closed Loop Packaging, CLP

 สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

นาย ภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน Closed Loop Packaging, CLP 

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-02-24  |   ข่าววันที่: 2020-02-24 |  อ่าน: 73 ครั้ง
 

นาย ภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และการจัดการบรรจุภัณฑ์อย่างยั่งยืน Closed Loop Packaging, CLP


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (1,790)  สำนักงานประมงอำเภอบางไทร.. (1,043) แบนเนอร์.. (871) สำนักงานประมงอำเภอเสนา.. (820) สำนักงานประมงอำเภอผักไห่.. (771) สำนักงานประมงอำเภอบางปะอิน.. (767) ประกาศรายชื่อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ.. (668) สำนักงานประมงอำเภอวังน้อย.. (662) สำนักงานประมงอำเภอลาดบัวหลวง.. (614) สำนักงานประมงอำเภอมหาราช.. (602) สำนักงานประมงอำเภอบางซ้าย.. (567) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (487) สำนักงานประมงอำเภอภาชี.. (473) กรมประมงเตรียมคลอดกฎหมายปิดบัญชี “หมอสีคางดำ” เผยแผนตั้งค่าหัวลากตัวขึ้นบก หลังทัพปลาล่าเนื้อที่ฝึกมาพร้อมออกล่า.. (470) สอบถามข้อมูลโรงปลาย่าง อ.มหาราช.. (449) ขั้นตอนการตรวจรับรองมาตราฐานฟาร์มสัตว์น้ำ.. (437) เกี่ยวกับสำนักงาน.. (409) วิสัยทัศน์ .. (379) โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง.. (355) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.. (301)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ถนนสายเอเซีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา