หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญระดับจังหวัด (CoO)

 สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญระดับจังหวัด (CoO)  

ข่าวประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2020-02-12  |   ข่าววันที่: 2020-02-13 |  อ่าน: 51 ครั้ง
 

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญระดับจังหวัด (CoO) ณ ห้องประชุม สำนักงานเกษตรจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


 Tags

  •  Hit 20 อันดับ
  • ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ.. (1,788)  สำนักงานประมงอำเภอบางไทร.. (1,041) แบนเนอร์.. (863) สำนักงานประมงอำเภอเสนา.. (815) สำนักงานประมงอำเภอผักไห่.. (769) สำนักงานประมงอำเภอบางปะอิน.. (756) ประกาศรายชื่อสอบเจ้าหน้าที่ธุรการ.. (665) สำนักงานประมงอำเภอวังน้อย.. (652) สำนักงานประมงอำเภอลาดบัวหลวง.. (608) สำนักงานประมงอำเภอมหาราช.. (591) สำนักงานประมงอำเภอบางซ้าย.. (565) ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์.. (487) กรมประมงเตรียมคลอดกฎหมายปิดบัญชี “หมอสีคางดำ” เผยแผนตั้งค่าหัวลากตัวขึ้นบก หลังทัพปลาล่าเนื้อที่ฝึกมาพร้อมออกล่า.. (470) สำนักงานประมงอำเภอภาชี.. (469) สอบถามข้อมูลโรงปลาย่าง อ.มหาราช.. (446) ขั้นตอนการตรวจรับรองมาตราฐานฟาร์มสัตว์น้ำ.. (437) เกี่ยวกับสำนักงาน.. (408) วิสัยทัศน์ .. (378) โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง.. (355) สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา.. (300)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2563 สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ถนนสายเอเซีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา