ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 20 เมย 61

 สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ข่าวประชาสัมพันธ์ วันที่ 20 เมย 61 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 20 เมย 61 ปจ.พระนครศรีอยุธยา และ หก.พัฒนาฯ เข้าร่วมประชุมทางไกลจากกระทรวงฯเรื่องการขับเคลือนเกษตรกรรมยั่งยืน ภายใต้แผน 12 ณ ห้องประชุม สนง กษ พระนครศรีอยุธยา

นางสาวสรณ์สิริ จันทร์เทศ หน.กลุ่มบริหาร และนายสรชย ชอบมี เจ้าพนักงานธุรการปฎิบัติงาน เข้าร่บมประชุมเตรียมจัดงานคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ณ สนง.เกษตรจังหวัดฯ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์!!!โครงการส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่   298   ประชาสัมพันธ์!!!ลงพื้นที่ออกตรวจติดตามเกษตรกรประสบอุทกภัย ปี2564   293  ประชาสัมพันธ์!!!ร่วมกิจกรรมปล่อยน้ำเข้านา ปล่อยปลาเข้าทุ่ง    282  ประชาสัมพันธ์!!!ติดตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน   236  ประชาสัมพันธ์!!!ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย   213  ประชาสัมพันธ์!!!พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ   201  ประชาสัมพันธ์!!!การเปรียบเทียบปรับตามพระราชำหนดการประมง 2558   197  ประชาสัมพันธ์!!!ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้...  179  ประชาสัมพันธ์!!!ระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพ...  159  ประชาสัมพันธ์!!!ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ   159

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ถนนสายเอเซีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    fpo-ayutthaya@dof.in.th   035-335085,035-336548   035-335085   แฟนเพจ