โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง

 สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง 

ข่าวประชาสัมพันธ์


วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 09.00 น. เกษตรกรอำเภอบางปะอิน กลุ่มเป้าหมาย เกษตรทฤษฎีใหม่ เข้าร่วมการจัดเวทีกระบวนการเรียนรู้ ครั้งที่ 1 อยรมเกษตรกร 6 หลักสูตร ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน (โครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฏีใหม่ ถวายในหลวง) ปี 2561 ณ ศพก ตำบลตลาดเกรียบ

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์!!!โครงการส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่   311   ประชาสัมพันธ์!!!ติดตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน   247  ประชาสัมพันธ์!!!ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย   225  ประชาสัมพันธ์!!!พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ   209  ประชาสัมพันธ์!!!การเปรียบเทียบปรับตามพระราชำหนดการประมง 2558   206  ประชาสัมพันธ์!!!ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้...  187  ประชาสัมพันธ์!!!ระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพ...  173  ประชาสัมพันธ์!!!ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ   167  ประชาสัมพันธ์!!!สำรวจแหล่งน้ำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืดท้องถิ่นเพื่อสร้างร...  153  ประชาสัมพันธ์!!!โครงการส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่   139

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ถนนสายเอเซีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    fpo-ayutthaya@dof.in.th   035-335085,035-336548   035-335085   แฟนเพจ