ประชาสัมพันธ์!!!ร่วมกิจกรรมปล่อยปลาคืนสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ

 สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ประชาสัมพันธ์!!!ร่วมกิจกรรมปล่อยปลาคืนสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ วันศุกร์ ที่ 17 มิถุนายน 2565 นายสุชาติ พิลาเดช ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสุภารัตน์  ศรีสังข์  ประมงอำเภอวังน้อย เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยปลาคืนสัตว์น้ำธรรมชาติ ซึ่งจัดโดยบริษัท คอสมอส บริวเวอรี่(ประเทศไทย) โดย
คุณพิเชษ เชษฐาพงศาพันธุ์ ผู้อำนวยการฝ่ายโรงงานบริษัทคอสมอส บริวเวอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด 
   ซึ่งในกิจกรรมวันนี้ประกอบด้วยการปลูกต้นไม้และปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์  เกิดความหลากหลายทางชีวภาพ เพิ่มพื้นที่สีเขียว และสร้างเสริมรายได้ให้แก่คนในชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมที่จัดทำร่วมกันระหว่างภาครัฐ ชุมชน และโรงงาน เป็นการสร้างสัมพันธ์ไมตรีในการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขตามหลักธรรมาภิบาล เพื่อให้เกิดความมั่นคงและยั่งยืน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่ ทั้งเจ้าหน้าที่จากส่วนท้องถิ่น อบต.ลำไทร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน  ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน ครูและนักเรียนจากโรงเรียนวัดกุฎิประสิทธิ์. จัดขึ้นบริเวณลานเอนกประสงค์. คลอง 26 วัดกุฎิประสิทธิ์. ต.ลำไทร. อ.วังน้อย. จ.พระนครศรีอยุธยา โดยได้รับการสนับสนุนพันธุ์สัตว์น้ำ จำนวน 20,000 ตัว จากศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์!!!ติดตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชนประมง   255   กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสนองพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และเฉลิมพระเกีย...  221  ประชาสัมพันธ์!!!ร่วมกิจกรรมปล่อยปลาคืนสัตว์น้ำสู่ธรรมชาติ   209  ประชาสัมพันธ์!!!งดจับสัตว์น้ำในช่วงฤดูวางไข่ "ฤดูน้ำแดง"   201  ประชาสัมพันธ์!!!ร่วมกิจกรรมคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโ...  194  ประชาสัมพันธ์!!!"กลุ่มเครือข่ายเฝ้าระวังอนุรักษ์สัตว์น้ำสำพะเนียง"ขอเชิญร่วมตกปล...  182  ประชาสัมพันธ์!!!ชนิดพันธ์ุสัตว์น้ำพร้อมจำหน่าย   181  ผู้ตรวจราชการกรมประมง เขต1 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจจุดจำหน่ายสินค้าแปลงใ...  166  ประชาสัมพันธ์!!!!กิจกรรมจิตอาสาและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน...  163  ประชาสัมพันธ์!!! ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา...  162


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ถนนสายเอเซีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    fpo-ayutthaya@dof.in.th   035-335085,035-336548   035-335085   แฟนเพจ