ข่าวประชาสัมพันธ์!!!ปล่อยพันธุ์ปลาเทโพพระราชทาน

 สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา


ข่าวประชาสัมพันธ์!!!ปล่อยพันธุ์ปลาเทโพพระราชทาน เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2564 ดร.วิชาญ อิงศรีสว่าง รองอธิบดีกรมประมง นายสุชาติ พิลาเดช ประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ศูนย์วิจัยและพัฒนาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดพระนครศรีอยุธยา นางอัฎฐวัฒน์ บรรจงพินิจ นายกเทศมนตรีตำบลโรงช้าง และนายเศรษฐสิทธิ์ สารากรบริรักษ์ ปลัดอำเภอมหาราช  ปล่อยพันธุ์ปลาเทโพพระราชทานคืนสู่แหล่งน้ำธรรมชาติ บริเวณท่าน้ำวัดกุฎีทอง ต.พิตเพียน อ.มหาราช จ.พระนครศรีอยุธยา

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประชาสัมพันธ์!!!โครงการส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่   308   ประชาสัมพันธ์!!!ติดตามโครงการพัฒนาอาชีพและส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน   246  ประชาสัมพันธ์!!!ร่วมประชุมคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย   223  ประชาสัมพันธ์!!!พิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ   209  ประชาสัมพันธ์!!!การเปรียบเทียบปรับตามพระราชำหนดการประมง 2558   202  ประชาสัมพันธ์!!!ประกาศรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมการผู้...  184  ประชาสัมพันธ์!!!ระดมความคิดเห็นเพื่อกำหนดเขตเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำควบคุม ประเภทการเพ...  168  ประชาสัมพันธ์!!!ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิฯ   165  ประชาสัมพันธ์!!!สำรวจแหล่งน้ำโครงการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำจืดท้องถิ่นเพื่อสร้างร...  151  ประชาสัมพันธ์!!!โครงการส่งเสริมเกษตรกรแบบแปลงใหญ่   136

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

     ณ ศูนย์ราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ชั้น 4 อาคาร 4 ชั้น ถนนสายเอเซีย ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา    fpo-ayutthaya@dof.in.th   035-335085,035-336548   035-335085   แฟนเพจ