สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน คณะกรรมการโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง หนองงิ้วงก

 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน คณะกรรมการโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง หนองงิ้วงก 

ประชาสัมพันธ์

 เผยเเพร่: 2018-01-17  |   ข่าววันที่: 2018-01-16 |  อ่าน: 323 ครั้ง
 

วันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๖๑ สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน คณะกรรมการโครงการธนาคารผลผลิตเกษตรด้านการประมง หนองงิ้วงก บ้านป่าจี้ ม.๓ ต.ป่าไผ่ อ.ลี้ จ.ลำพูน จับผลผลิตโดยข่ายขนาด ๑๒-๑๔ เซนติเมตร ได้ปลานิล ๓๔ ตัว ตัวละ ๑.๑๖ กิโลกรัม ปลาจีน ๑๒ ตัว ตัวละ๐.๕๔ กิโลกรัม และได้นำไปแปรรูปเพื่อจำหน่ายต่อไป

 Tags

  •  Hits 10 อันดับ
  • สัตว์น้ำประจำจังหวัดลำพูน.. (1,930)  ประกวดวาดภาพ หัวข้อ “พันธุ์ปลาในวรรณคดีไทย” กาพย์เห่เรือ ตอนเห่ชมปลาพระนิพนธ์ในเจ้าฟ้าธรรมธิเบศไชยเชษฐสุริยวงศ์ (เจ้าฟ้ากุ้ง).. (1,626) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับประมงอำเภอเมืองลำพูน ออกหน่วยบริการประชาชน .. (1,451) โครงสร้างสำนักงานประมงจังหวัด.. (1,097) ประวัติสำนักงานและทำเนียบผู้บริหารประมงจังหวัดลำพูน.. (1,050) ออกตรวจติดตามฟาร์มจระเข้ ต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน.. (980) แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 .. (963) เปิดงานศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ออม “อุ่นใจ” กับกองทุนประกันสังคม.. (830) นายธวัช ศรีวีระชัย ประมงจังหวัดลำพูน ออกตรวจสอบและตรวจเยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงปลาในกระชัง.. (753) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับประมงอำเภอเมืองลำพูน หน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อนแม่กวง เชียงใหม่.. (746)

    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2564 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

     225 หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง อ-เภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน