สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ออกปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจตราผู้กระทำผิดตาม พรก. การประมง พ.ศ.2558 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยพบผู้กระทำผิด พรก.การประมง พ.ศ.2558

 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน


สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ออกปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจตราผู้กระทำผิดตาม พรก. การประมง พ.ศ.2558 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยพบผู้กระทำผิด พรก.การประมง พ.ศ.2558 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ (18 กุมภาพันธ์ 2565) สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับหน่วยป้องกันและปราบปรามประมงน้ำจืดเขื่อมแม่กวง (เชียงใหม่) ได้ออกปฏิบัติหน้าที่ในการตรวจตราผู้กระทำผิดตาม พรก.
การประมง พ.ศ.2558 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยพบผู้กระทำผิด พรก.การประมง พ.ศ.2558 ข้อหาใช้กระแสไฟฟ้าทำการประมงโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 1 ราย ได้นำตัวส่งพนักงานสอบสวน สภ.ป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เปิดร้าน Fisherman Shop @ Lamphun เพื่อสร้างช่องทางกระ...  737   สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน มอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแ...  164  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดประชุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ ครั้งที่...  163  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เปิดร้าน Fisherman Shop @ Lamphun   152  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรม Click off เปิดร้านค้า Fisherman Shop @ Ban...  136  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เปิดร้าน Fisherman Shop @ Lamphun เพื่อสร้างช่องทางการ...  134  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้...  132  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์ ฤดูน้ำแดง 2565   123  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เปิดร้าน Fisherman Shop @ Lamphun เพื่อสร้างช่องทางการ...  121  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับนายพลาธิป อภินันท์ศิริ หัวหน้าหน่วยป้องกันและป...  111


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

     225 หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง อ-เภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน    lamphunfishpro@gmail.com   053-561353,053-511430   053-561353   แฟนเพจ