สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ติดตามการดำเนินการพัฒนาแปลงเรียนรู้และ ยกระดับศพก.

 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน


สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ติดตามการดำเนินการพัฒนาแปลงเรียนรู้และ ยกระดับศพก. 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน โดยมี นายสุวิทย์ สุวรรณพาหุ ประมงอำเภอลี้ ปฏิบัติงานติดตามการดำเนินการพัฒนาแปลงเรียนรู้และ
ยกระดับศพก.รายนายองอาจ วรรณยศ สำรวจผลการทำการประมงน้ำจืด
จากธรรมชาติ  ทั้งนี้ได้ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้กฎหมายประมงตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมในพื้นที่ตำบลป่าไผ่ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  และสำรวจแหล่งน้ำเพื่อเข้าร่วมโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในพื้นที่ตำบลลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน จำนวน 1 แหล่ง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เปิดร้าน Fisherman Shop @ Lamphun เพื่อสร้างช่องทางกระ...  737   สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน มอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแ...  164  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดประชุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ ครั้งที่...  163  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เปิดร้าน Fisherman Shop @ Lamphun   152  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรม Click off เปิดร้านค้า Fisherman Shop @ Ban...  136  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เปิดร้าน Fisherman Shop @ Lamphun เพื่อสร้างช่องทางการ...  134  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้...  132  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์ ฤดูน้ำแดง 2565   123  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เปิดร้าน Fisherman Shop @ Lamphun เพื่อสร้างช่องทางการ...  121  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับนายพลาธิป อภินันท์ศิริ หัวหน้าหน่วยป้องกันและป...  111


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

     225 หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง อ-เภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน    lamphunfishpro@gmail.com   053-561353,053-511430   053-561353   แฟนเพจ