สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประมงอำเภอเมืองลำพูน ร่วมกับกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ตรวจ ติดตาม งาน/โครงการฯ

 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน


สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประมงอำเภอเมืองลำพูน ร่วมกับกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ตรวจ ติดตาม งาน/โครงการฯ 

ประชาสัมพันธ์


วันที่ 28 ตุลาคม 2564

นายสุริยา รัตนวรรณี ประมงอำเภอเมืองลำพูน ร่วมกับกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ ตรวจ ติดตาม งาน/โครงการฯ ต่างๆ ดังนี้

1) คัดเลือกเกษตรกรเพื่อเข้าสู่มาตรฐานฟาร์มเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดี GAP ในเขตพื้นที่
ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน

2) ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการขยายผลเกษตรกรยั่งยืน เกษตรกรในเขตพื้นที่
ตำบลป่าสัก อำเภอเมืองลำพูน ได้แก่ 1.นายชำนาญ พิงคะสัน 2.นายสัญญา เนตรแสนสัก

3) ตรวจติดตามโครงการ ศพก.เครือข่ายด้านการประมงและเก็บข้อมูลเชิงสถิติ เกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชิงพาณิชย์ นางพรทิพย์ ปินทา ต.หนองหนาม อำเภอเมืองลำพูน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เปิดร้าน Fisherman Shop @ Lamphun เพื่อสร้างช่องทางกระ...  741   สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน มอบปัจจัยการผลิตให้เกษตรกร โครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำแ...  167  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน จัดประชุมและติดตามผลการปฏิบัติงานของสำนักงานฯ ครั้งที่...  166  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เปิดร้าน Fisherman Shop @ Lamphun   159  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกิจกรรม Click off เปิดร้านค้า Fisherman Shop @ Ban...  140  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เปิดร้าน Fisherman Shop @ Lamphun เพื่อสร้างช่องทางการ...  136  ประกาศกรมประมง เรื่อง กำหนดพื้นที่และระยะเวลาฤดูสัตว์น้ำจืดมีไข่ หรือวางไข่ เลี้...  135  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ประชาสัมพันธ์ ฤดูน้ำแดง 2565   125  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน เปิดร้าน Fisherman Shop @ Lamphun เพื่อสร้างช่องทางการ...  123  สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน ร่วมกับนายพลาธิป อภินันท์ศิริ หัวหน้าหน่วยป้องกันและป...  117


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดลำพูน

     225 หมู่ 3 ตำบลเวียงยอง อ-เภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน    lamphunfishpro@gmail.com   053-561353,053-511430   053-561353   แฟนเพจ