ร่วมพิธีเปิดงาน FTI EXPO 2022 : SHAPING FUTURE INDUSTRIE FOR STRONGER THAILAND

 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่


ร่วมพิธีเปิดงาน FTI EXPO 2022 : SHAPING FUTURE INDUSTRIE FOR STRONGER THAILAND 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 29 มิถุนายน 2565 นายเฉลิมชัย สุวรรณรักษ์ อธิบดีกรมประมง มอบหมายให้ นายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดงาน FTI EXPO 2022 : SHAPING FUTURE INDUSTRIE FOR STRONGER THAILAND โดย ฯพณฯ พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธาน 
         มหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมล้ำยุคของอุตสาหกรรมไทย จัดโดยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติฯ จังหวัดเชียงใหม่ ในงานนี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ร่วมจัดนิทรรศการ “นวัตกรรมเกษตรไทย สู่อุตสาหกรรมยุคใหม่ NEXT NORMAL” โดย กรมประมง มอบหมายให้ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงราย แสดงผลงานการนำวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรมาใช้ประโยชน์เพื่อลดปัญหาหมอกควันและสร้างอาหารธรรมชาติในบ่อเลี้ยงสัตว์น้ำ กิจกรรม ฟางข้าวแลกปลา และมอบหมายให้สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่จัดหาเกษตรกรเพื่อออกบูธแสดงและจำหน่ายสินค้าประมงจำนวน 4 บูธ ในรูปแบบ Fisherman Market ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์จากกลุ่มเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ กลุ่มชุมชนประมงท้องถิ่น ผลิตภัณฑ์จากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ และผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการวิจัยจากศูนย์ความเป็นเลิศนวัตกรรมสินค้าประมง มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมจำหน่ายในงานดังกล่าว

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ขอเชิญตอบแบบสำรวจการรับฟังความคิดเห็น   116   ดำเนินการจับจระเข้ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่   115  ติดตามการเพาะเลี้ยงกบ ของงบพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่โครงการเกษตรวิชญา   112  ประชาสัมพันธ์ข้อกฎหมายและบทกำหนดโทษตามพระราขกำหนดการประมงพ.ศ. 2558 และแก้ไขเพิ่ม...  108  ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อเทิดพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเ...  103  การฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการเพาะเลี้ยงกบนา แก่เกษตรกรในพื้นโครงการเกษตรวิชญา    102  ติดตามตรวจสอบการดำเนินการศึกษาวิจัยปลาม้าลายมีชีวิต   95  ร่วมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติ ประจำปี 2565   75  ร่วมต้อนรับและเข้าประชุมกับคณะผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กา...  65  ตรวจสอบ เฝ้าระวังการเลี้ยงจระเข้น้ำจืด ในเขตพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม...  50


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

     65 อาคาร 3 สำนักพัฒนาเกษตรที่สูง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200    fpo_chiangmai@fisheries.go.th   053 32 8491   053 32 8491   แฟนเพจ