ได้ร่วมส่งมอบพันธุ์ปลาให้กลุ่มเกษตรกรที่มีบ่อปลาในพื้นที่โครงการทั้งหมด จำนวน 34 ราย

 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่


ได้ร่วมส่งมอบพันธุ์ปลาให้กลุ่มเกษตรกรที่มีบ่อปลาในพื้นที่โครงการทั้งหมด จำนวน 34 ราย 

ข่าวกิจกรรม


15 มิถุนายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ โดยนางสาวอรรัมภา ราชมา ประมงอำเภอแม่อาย ร่วมกับนายณรงค์ อภิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารโครงการร้อยใจรักษ์ นาย พิชิต ยาละ ผู้จัดการโครงการร้อยใจรักษ์ นายธนวัตน์ ปันอิน เจ้าหน้าที่ประมงโครงการฯ และเจ้าหน้าที่ตำรวจ ได้ร่วมส่งมอบพันธุ์ปลาให้กลุ่มเกษตรกรที่มีบ่อปลาในพื้นที่โครงการทั้งหมด จำนวน 34 ราย โดยมีพันธุ์ปลา 2 ชนิดได้แก่

1.)พันธุ์ปลาตะเพียนจำนวน 9,000 ตัว

2.) พันธุ์ปลานิล จำนวน 11,400 ตัว

ทั้งนี้ ได้สำรองพันธุ์ปลาไว้แจกจ่ายให้กับเกษตรกรที่สนใจอีกจำนวน 20,000 ตัว โดยจะส่งมอบครั้งต่อไปใน เดือน กรกฎาคม 2565 โดยได้รับการสนับสนุนความรู้ด้านการเพาะพันธุ์ปลาน้ำจืดและพ่อแม่พันธ์ปลาตะเพียนขาว ปลานิล และปลายี่สกจากสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ,ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่,ศูนย์วิจัยและพัฒนาพันธุกรรมสัตว์น้ำอุตรดิตถ์

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ร่วมต้อนรับและเข้าประชุมกับคณะผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กา...  115   ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2565 และประชุมชี้แจงการจัดทำปฏิทิ...  77  ตรวจสอบ เฝ้าระวังการเลี้ยงจระเข้น้ำจืด ในเขตพื้นที่อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม...  73  ดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายกรมประมง (Fisheries Co-Ordinator ...  69  ร่วมกับเจ้าหน้าที่จากกรมควบคุมมลพิษสัมภาษณ์ จัดเก็บข้อมูล และเก็บตัวอย่างน้ำบ่อเ...  63  ร่วมต้อนรับคณะผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์   60  ตรวจเยี่ยม ดูงานโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่ และการเชื่อมโยงตลาด   58  ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มเลี้ยงปลา ของเกษตรกรที่ขอขึ้นทะเบียน    53  พิธีปล่อยพันธุ์ปลา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชร กิ...  51  พิธีเปิดงานครบรอบวันก่อตั้งศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำร...  51


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

     65 อาคาร 3 สำนักพัฒนาเกษตรที่สูง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200    fpo_chiangmai@fisheries.go.th   053 32 8491   053 32 8491   แฟนเพจ