ติดตามการเลี้ยงปลาในกระชัง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่


ติดตามการเลี้ยงปลาในกระชัง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 5 เมษายน 2565 นายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายสุรกิจ  นาคแก้ว หัวหน้ากลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมง นางสาวพิมพ์พจมาน รอดเจริญศักดิ์ประมงอำเภอดอยหล่อ และเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ติดตามการเลี้ยงปลาในกระชัง พื้นที่ หมู่ที่ 6 บ้านหัวข่วง  ตำบลสองแคว อำเภอดอยหล่อ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางวาสนา บุญธรรมช่วย นายอำเภอดอยหล่อ ได้ร่วมติดตามและพบปะเกษตรกรในครั้งนี้ด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ได้ติดตามและให้คำแนะนำศูนย์เรียนรู้ ศพก. หลัก ของอำเภอสันกำแพงโดยให้คำแนะนำเรื่อ...  195   มอบปัจจัยการผลิต ลูกพันธุ์ปลา อาหารปลา เพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวั...  136  มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านสวนกองแหะ (เกษตรวิชญา) ตำบลโป่ง...  132  ดำเนินการติดตาม และให้คำแนะนำการเตรียมพื้นที่และการขุดบ่อเลี้ยงปลาในโครงการสนับส...  126  ร่วมกิจกรรมปล่อยปลาไทยเพื่อการอนุรักษ์ ณ แม่น้ำปิง บริเวณท่าน้ำหน้ารอยัลปิง หมู่...  126  ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลานิล ปลาดุก ลูกกบ และอาหารสัตว์น้ำ) และร...  119  เข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษของเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในหัวข้อ “พลิกโฉมเ...  113  ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบปร...  112  จัดกิจกรรมปล่อยปลาบึก จำนวน 3,000 ตัว บริเวณห้วยแม่วะ อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบ...  112  ร่วมพิธีเปิดงาน FTI EXPO 2022 : SHAPING FUTURE INDUSTRIE FOR STRONGER THAILAND   111


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

     65 อาคาร 3 สำนักพัฒนาเกษตรที่สูง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200    fpo-chiangmai@dof.in.th   053 32 8491   053 32 8491   แฟนเพจ