สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ จัดพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565

 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่


สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ จัดพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 

ข่าวกิจกรรม


วันที่ 5 เมษายน 2565 นายวิศณุพร รัตนตรัยวงศ์ ประมงจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเชียงใหม่ และหน่วยงานกรมประมงจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมจัดพิธีปล่อยพันธ์ุสัตว์น้ำ ภายใต้กิจกรรมจิตอาสา เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2565 กิจกรรมจิตอาสาในหัวข้อ " 1 เมษายน วันข้าราชการไทย ร่วมใจเพื่อประชาชน " ดำเนินการปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาว จำนวน 200,000 ตัว ณ อ่างเก็บน้ำห้วยโจ้ ม.5 ต.ดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่ โดยมีนางวาสนา  บุญธรรมช่วย นายอำเภอดอยหล่อ เป็นประธานในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ พร้อมนี้นายสุรพล เกียรติไชยากร อดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร เขตอำเภอดอยหล่อ ร่วมในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ กับหัวหน้าส่วนราชการและประชาชนด้วย

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ได้ติดตามและให้คำแนะนำศูนย์เรียนรู้ ศพก. หลัก ของอำเภอสันกำแพงโดยให้คำแนะนำเรื่อ...  195   มอบปัจจัยการผลิต ลูกพันธุ์ปลา อาหารปลา เพื่อสนับสนุนโครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวั...  136  มอบปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรโครงการพัฒนาพื้นที่บ้านสวนกองแหะ (เกษตรวิชญา) ตำบลโป่ง...  132  ดำเนินการติดตาม และให้คำแนะนำการเตรียมพื้นที่และการขุดบ่อเลี้ยงปลาในโครงการสนับส...  126  ร่วมกิจกรรมปล่อยปลาไทยเพื่อการอนุรักษ์ ณ แม่น้ำปิง บริเวณท่าน้ำหน้ารอยัลปิง หมู่...  126  ดำเนินการสนับสนุนปัจจัยการผลิต (พันธุ์ปลานิล ปลาดุก ลูกกบ และอาหารสัตว์น้ำ) และร...  119  เข้าร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษของเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ในหัวข้อ “พลิกโฉมเ...  113  ดำเนินการมอบปัจจัยการผลิต แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำปีงบปร...  112  จัดกิจกรรมปล่อยปลาบึก จำนวน 3,000 ตัว บริเวณห้วยแม่วะ อ่างเก็บน้ำเขื่อนแม่งัดสมบ...  112  ร่วมพิธีเปิดงาน FTI EXPO 2022 : SHAPING FUTURE INDUSTRIE FOR STRONGER THAILAND   111


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

     65 อาคาร 3 สำนักพัฒนาเกษตรที่สูง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200    fpo-chiangmai@dof.in.th   053 32 8491   053 32 8491   แฟนเพจ