ร่วมจัดงาน Field Day อำเภอแม่แตง พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งด้านการประมง

 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่


ร่วมจัดงาน Field Day อำเภอแม่แตง พร้อมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ เพื่อลดผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งด้านการประมง 

ข่าวกิจกรรม


24 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุรกิจ นาคแก้ว นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษรักษาราชการแทนประมงจังหวัดเชียงใหม่มอบหมายให้ นางสาวจริยา อ่อนทอง ประมงอำเภอแม่แตง ออกหน่วยบริการกิจกรรมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริการทางเกษตรฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2565 (Field Day) อำเภอแม่แตง ณ ศพก.เครือข่าย นายสมมิตร์ บุญนาค บ้านภูดิน ตำบลแม่หอพระ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ให้บริการความรู้การเลี้ยงปลาดุก การเลี้ยงปลานิล การผลิตอาหารสัตว์น้ำ, การทำปลาส้ม น้ำพริกตาแดงปลาร้า ข้าวเกรียบปลา การจำหน่ายผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำของ ศพก.เครือข่ายประมง และประชาสัมพันธ์การเตรียมรับสถานการณ์ภัยแล้ง, การจำหน่ายสินค้าประมงผ่านระบบ fisheries shop แก่เกษตรกรและผู้เข้าร่วมงาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอำเภอแม่อาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการร้อยใจรักษ์ให้ความรู้เรื่องการเพาะเลี้...  195   ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกา...  182  เข้าพบและปรึกษาราชการกับ คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแ...  167  ร่วมต้อนรับ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาเกษ...  164  ขอประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามทดลองใช้ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สำหร...  157  ร่วมจัดงาน Field day อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่   150  สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเ...  143  ติดตามการเลี้ยงปลาในกระชัง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่   143  ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565    136  การเพาะเลี้ยงผำ (ไข่แหน) จังหวัดเชียงใหม่   135


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

     65 อาคาร 3 สำนักพัฒนาเกษตรที่สูง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200    fpo-chiangmai@dof.in.th   053 32 8491   053 32 8491   แฟนเพจ