ปฏิบัติงานตรวจติดตามและกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงจระเข้น้ำจืด

 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่


ปฏิบัติงานตรวจติดตามและกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงจระเข้น้ำจืด 

ข่าวกิจกรรม


วันที่17-18 กุมภาพันธ์ 2565 นายสุรกิจ นาคแก้ว นักวิชาการประมงชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนประมงจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายอนุชา มานะงาน เจ้าพนักงานประมง ชำนาญงาน นายสุชาติ คลองดี เจ้าหน้าที่ประมง และนางพิมพ์วิภา พลอยแดง  นักศีกษาฝึกงานมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ปฏิบัติงานตรวจติดตามและกำกับดูแลการเพาะเลี้ยงจระเข้น้ำจืด ซึ่งเป็นสัตว์น้ำควบคุม ตามพระราชกำหนดการประมง พ.ศ.2558 และเป็นสัตว์น้ำที่เพาะพันธ์ได้ ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์และสำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการสิ้นเชื่อเพื่อเสริมสภาพคล่องเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงจระเข้และผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวเนื่องในเขตพื้นที่อำเภอสะเมิง อำเภอหางดง และอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 แห่ง ไม่ประสงค์เข้าร่วมโครงการดังกล่าว

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอำเภอแม่อาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการร้อยใจรักษ์ให้ความรู้เรื่องการเพาะเลี้...  195   ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกา...  182  เข้าพบและปรึกษาราชการกับ คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแ...  166  ร่วมต้อนรับ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาเกษ...  164  ขอประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามทดลองใช้ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สำหร...  157  ร่วมจัดงาน Field day อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่   150  สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเ...  143  ติดตามการเลี้ยงปลาในกระชัง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่   142  ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565    136  การเพาะเลี้ยงผำ (ไข่แหน) จังหวัดเชียงใหม่   135


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

     65 อาคาร 3 สำนักพัฒนาเกษตรที่สูง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200    fpo-chiangmai@dof.in.th   053 32 8491   053 32 8491   แฟนเพจ