ร่วมงานปอย "ข้าวสาลีล้านนา" ครั้งที่ 3

 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่


ร่วมงานปอย "ข้าวสาลีล้านนา" ครั้งที่ 3 

ข่าวกิจกรรม


ร่วมงานปอย "ข้าวสาลีล้านนา ครั้งที่ 3" ณ ศูนย์วิจัยข้าวสะเมิง อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ประมงอำเภอแม่อาย ร่วมกับเจ้าหน้าที่โครงการร้อยใจรักษ์ให้ความรู้เรื่องการเพาะเลี้...  195   ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ การรับสมัครบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งเป็นกรรมกา...  182  เข้าพบและปรึกษาราชการกับ คณบดีคณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ มหาวิทยาลัยแ...  167  ร่วมต้อนรับ คณะกรรมาธิการการเกษตรและสหกรณ์ วุฒิสภา ณ สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาเกษ...  164  ขอประชาสัมพันธ์ ให้เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งก้ามกรามทดลองใช้ระบบงานอิเล็กทรอนิกส์สำหร...  157  ร่วมจัดงาน Field day อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่   150  สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืดเ...  143  ติดตามการเลี้ยงปลาในกระชัง อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่   142  ประชุมสำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2565    136  การเพาะเลี้ยงผำ (ไข่แหน) จังหวัดเชียงใหม่   135


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดเชียงใหม่

     65 อาคาร 3 สำนักพัฒนาเกษตรที่สูง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200    fpo-chiangmai@dof.in.th   053 32 8491   053 32 8491   แฟนเพจ