สไลด์ พย.64 

สไลด์ พย.64


 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเพิ่มผลผลิตในแหล่งน้ำชุมชน   170   ติดตามเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาผลิตประมงจังหวัดมุกดาหาร   148  ติดตามและสนับสนุนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐจังหวัดมุกดาหาร   147  ติดตามเกษตรกร ศพก. เครือข่ายด้านประมง   144  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง(FC) และประชุมประจำเดือน ครั้งที่ 4/2...  139  ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ทบ.1    139  พิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พ...  105  ประมงจังหวัดมุกดาหาร เสนอธนาคารสัตว์น้ำห้วยถ้ำมด เข้ารับการตรวจประเมินรางวัลเลิศ...  105  หน่วยงานสังกัดกรมประมงจังหวัดมุกดาหารร่วมจัดพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในโอกาส...  102  ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมง (Fisheries Co – ordinator: FC)    83


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2565 สำนักงานประมงจังหวัดมุกดาหาร

     194 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000    Fpo-mukdahan@dof.in.th   042611604   042615424   แฟนเพจ