การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดนครพนม (FC.)

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดนครพนม (FC.) วันที่ 29 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ได้จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกรมประมงจังหวัดนครพนม FC เพื่อพิจารณาองค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นเข้าร่วมโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง (กิจกรรมสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 3 องค์กร ดังนี้ 1. กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมง บ้านท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อสงคราม อำเภอศรีสงคราม 2. กลุ่มแปรรูปสัตว์น้ำบ้าน หนองฮี อำเภอปลาปาก 3. กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรประมงบ้านแก่งโพธิ์ อำเภอธาตุพนม และพิจารณา องค์กรชุมชนประมงท้องถิ่นดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 จำนวน 4 องค์กร 1.กลุ่มบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำบ้านบะหว้า ตำบลท่าเรือ 2.กลุ่มอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำ หนองสังข์ ตำบลหนองสังข์ อำเภอนาแก จังหวัดนครพนม 3.กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงกบบ้านหนองแต้ตำบลนาขาม 4.กลุ่มผู้เพาะเลี้ยงกบบ้านกอก ตำบลปลาปาก อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม ณ ห้องประชุม สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  คณะกรรมการจังหวัดนครพนม ออกตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือ...  188   ประมงอำเภอศรีสงคราม ให้ความรู้แก่เกษตรกร แนะนำวิธีการปล่อยปลาที่ถูกต้องตามหลักวิ...  167  ประมงอำเภอปลาปาก ให้ความรู้เกษตรกรพร้อมแนะนำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและการเลี้ยงสั...  163  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้า...  143  สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมใจประก...  129  ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเ...  127  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบั...  107  ประมงอำเภอโพนสวรรค์ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง และสนับสนุนปัจจั...  86  การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุก ...  84  แบนเนอร์   77


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107