คณะกรรมการจังหวัดนครพนม ออกตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดนครพนม (พรก.ประมง2558 มาตรา 63)

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


คณะกรรมการจังหวัดนครพนม ออกตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดนครพนม (พรก.ประมง2558 มาตรา 63) วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2565  สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม โดยนายทศพล แก้วงาม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง  ร่วมคณะกรรมการจังหวัดนครพนม ตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นใดล่วงล้ำลำแม่น้ำจังหวัดนครพนม (พรก.ประมง2558 มาตรา 63)โดยหน่วยงานกรมชลประทาน ผู้รับผิดชอบดังนี้ 1.สถานีสูบน้ำไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ้านแก้วปัดโป่ง ต.ไชยบรี อ.ท่าอุเทน ได้เสนอให้ผู้ดำเนินการเพิ่มข้อมูลประชาคมในหมู่บ้านฝั่งตรงข้าม(บ้านหาดกวน) เนื่องจากอยู่ใกล้สถานที่มีการเลี้ยงปลาในกระชัง ประธานและที่ประชุมเห็นชอบให้เพิ่มข้อมูลประชาคมและเชิญประชุมพิจารณาใหม่ 2.สถานีสูบน้ำไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ.โนนสังข์ ต.น้ำก่ำ อ.ธาตุพนม (อนุญาต)
3.สถานีสูบน้ำไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำ บ.บัว ต.ดงขวาง อ.เมืองนครพนม(อนุญาต) โดยนายวรวิทย์ พิมพนิตย์ นายอำเภอเมืองนครพนมรักษาราชการแทนปลัดจังหวัดนครพนม เป็นประธาน

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  คณะกรรมการจังหวัดนครพนม ออกตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือ...  185   ประมงอำเภอศรีสงคราม ให้ความรู้แก่เกษตรกร แนะนำวิธีการปล่อยปลาที่ถูกต้องตามหลักวิ...  163  ประมงอำเภอปลาปาก ให้ความรู้เกษตรกรพร้อมแนะนำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและการเลี้ยงสั...  159  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้า...  143  สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมใจประก...  129  ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเ...  127  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบั...  107  ประมงอำเภอโพนสวรรค์ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง และสนับสนุนปัจจั...  86  การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุก ...  84  แบนเนอร์   76


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107