ประมงอำเภอนาหว้า ประชุมคณะกรรมการประมงท้องถิ่น กลุ่มบริหารจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรสัตว์น้ำบ้านบะหว้า

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


ประมงอำเภอนาหว้า ประชุมคณะกรรมการประมงท้องถิ่น กลุ่มบริหารจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรสัตว์น้ำบ้านบะหว้า วันที่ 25 พ.ย.2565 เวลา 13.00 น. สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม โดยนายสุพัฒน์ พลอยพันธ์ ประมงอำเภอนาหว้า ประชุมคณะกรรมการประมงท้องถิ่น กลุ่มบริหารจัดการและอนุรักษ์ ทรัพยากรสัตว์น้ำบ้านบะหว้า เพื่อขอความคิดเห็นจากสมาชิกในการดำเนินกิจกรรมในพื้นที่ ณ ศาลาศูนย์เรียนรู้ บ้านบะหว้า หมู่ 7 ต.ท่าเรือ อ.นาหว้า จ.นครพนม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  คณะกรรมการจังหวัดนครพนม ออกตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือ...  203   ประมงอำเภอปลาปาก ให้ความรู้เกษตรกรพร้อมแนะนำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและการเลี้ยงสั...  201  ประมงอำเภอศรีสงคราม ให้ความรู้แก่เกษตรกร แนะนำวิธีการปล่อยปลาที่ถูกต้องตามหลักวิ...  201  สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมใจประก...  160  ประมงอำเภอโพนสวรรค์ ออกพื้นที่ปฏิบัติงานส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำที่ดีสำหรับ...  130  ประมงอำเภอนาหว้า ส่งเสริมการดำเนินโครงการศูนย์เรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสิน...  119  การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุก ...  115  ประมงอำเภอศรีสงคราม ส่งเสริมให้ความรู้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพป...  114  ประมงอำเภอเมืองนครพนม ประชุมชี้แจงเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ปลาเผาะในกระชัง ตำบลอาจสาม...  105  ประมงอำเภอโพนสวรรค์ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง และสนับสนุนปัจจั...  105


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107