ประชุมชี้แจงแนะนำในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน การเก็บข้อมูล การเตรียมแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำให้เกิดความต่อเนื่อง ตามโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2566

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


ประชุมชี้แจงแนะนำในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน การเก็บข้อมูล การเตรียมแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำให้เกิดความต่อเนื่อง ตามโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2566 วันอังคารที่ 22 พฤศจิกายน 2565 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม โดย นายทศพล แก้วงาม หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการด้านการประมง พร้อมด้วยนายวุฒิพงษ์ สุวรรณบุผา เจ้าพนักงานประมงปฏิบัติงาน ร่วมกับ นายปิยะ อาจสัญจร ประมงอำเภอท่าอุเทน ร่วมประชุมชี้แจงแนะนำในการจัดทำแผนปฏิบัติงาน การเก็บข้อมูล การเตรียมแหล่งน้ำเพื่อเพิ่มอาหารธรรมชาติในแหล่งน้ำให้เกิดความต่อเนื่อง ตามโครงการธนาคารสินค้าเกษตร กิจกรรมสนับสนุนธนาคารผลผลิตสัตว์น้ำแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ หนองงิ้ว(แหล่งน้ำเก่าปี 2565) บ้านท่าอุเทน หมู่ที่ 3 ตำบลท่าอุเทน อำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  คณะกรรมการจังหวัดนครพนม ออกตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือ...  184   ประมงอำเภอศรีสงคราม ให้ความรู้แก่เกษตรกร แนะนำวิธีการปล่อยปลาที่ถูกต้องตามหลักวิ...  163  ประมงอำเภอปลาปาก ให้ความรู้เกษตรกรพร้อมแนะนำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและการเลี้ยงสั...  159  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้า...  143  สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมใจประก...  129  ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเ...  127  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบั...  107  ประมงอำเภอโพนสวรรค์ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง และสนับสนุนปัจจั...  86  การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุก ...  84  แบนเนอร์   76


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107