ประมงอำเภอธาตุพนม ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรภายใต้โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566

 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม


ประมงอำเภอธาตุพนม ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรภายใต้โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00น. สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม โดย นายวัชริศ ราชวัตร ประมงอำเภอธาตุพนม ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่เกษตรกรภายใต้โครงการ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ดังนี้ - ถ่ายทอดความรู้ การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ การลดต้นทุน การแปรรูปสัตว์น้ำ เพื่อเพิ่มมูลค่าสัตว์น้ำ จำนวน 30 รายเฉพาะทางด้านการประมง - ทำแบบทดสอบ ก่อน/หลัง จำนวน 30ราย พร้อมทั้งมอบพันธุ์ปลา500ตัว/ราย ณ ม.8 บ้านดอนแดง ต.พระกลางทุ่ง

 Tags

  •  บทความหน้าหลัก Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  • ยังไม่มีการจัดลำดับบทความรอบ 6 เดือน!
  •  กิจกรรม Hits 10 อันดับ (6 เดือน)
  •  คณะกรรมการจังหวัดนครพนม ออกตรวจสอบพื้นที่และพิจารณาการขออนุญาตปลูกสร้างอาคารหรือ...  188   ประมงอำเภอศรีสงคราม ให้ความรู้แก่เกษตรกร แนะนำวิธีการปล่อยปลาที่ถูกต้องตามหลักวิ...  167  ประมงอำเภอปลาปาก ให้ความรู้เกษตรกรพร้อมแนะนำการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำและการเลี้ยงสั...  163  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้า...  143  สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม ร่วมใจประก...  129  ประกาศรายชื่่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเ...  127  บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบั...  107  ประมงอำเภอโพนสวรรค์ดำเนินการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตด้านการประมง และสนับสนุนปัจจั...  86  การรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมอาชีพประมง กิจกรรมส่งเสริมเกษตรเชิงรุก ...  84  แบนเนอร์   78


    สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2566 สำนักงานประมงจังหวัดนครพนม

     213 ถนน นครพนม-ท่าอุเทน ต.หนองแสง อ.เมือง จ.นครพนม    fish_nakhonphanom@windowslive.com   042511388   042513107